Vrijeme odr?avanja: 22.10.2019.

Objavljeno: 23. 10. 2019. , A?urirano: 23. 10. 2019.

U ?K Zadar 22. listopada voditelj Grupacije dimnja?ara pri HGK Dejan Lon?ari?, odr?ao je radionicu o dimnja?arskim koncesijama na kojoj su sudjelovali brojni predstavnici jedinica lokalne samouprave te upravitelji višestambenih zgrada.

Okupljene su uvodno pozdravili Marko Cindri?, poslovni tajnik Udru?enja komunalnoga gospodarstva HGK, i Denis Iki?, direktor ?K Zadar. Radionica je organizirana povodom stupanja na snagu Zakona o komunalnom gospodarstvu, pripreme izrade Zakona o dimnja?arstvu te izrade Pravilnika o na?inu obavljanja dimnja?arskih poslova.

Obavljanje dimnja?arskih poslova pripada u komunalnu djelatnost, a ove poslove mogu obavljati obrti, zadruge i trgova?ka društva u privatnom vlasništvu ili u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. U Republici Hrvatskoj svaka je jedinica lokalne samouprave du?na donijeti odluku o obavljanju dimnja?arskih poslova kao dio obvezne komunalne djelatnosti, stoga se okupila stru?na i zainteresirana javnost – dimnja?ari, jedinice lokalne samouprave, upravitelji višestambenih zgrada.

Ciljevi su bili definirati prava i obveze svih sudionika procesa te savjetovati sudionike o samom procesu.

Organiziranost dimnja?arske slu?be u Hrvatskoj vrlo je slaba, a najve?i problemi u djelatnosti jesu nedostatak kadrova te razli?ita stajališta u tuma?enju navedene Odluka.

Tako?er, odluke koje su na snazi operativno su neizvedive sa stajališta struke, a to je posebice vidljivo na primjeru cjenika koje su objavile pojedine jedinice lokalne samouprave, a koji su ekonomski neopravdani.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站