Objavljeno: 20. 03. 2020. , A?urirano: 12. 05. 2020.

Ako koristite grani?ni prijelaz koji nije na autocesti, morate najkra?im putem do?i do autoceste i nastaviti daljnje putovanje u tranzitu. 

Tijekom zaustavljanja du?ni ste se pridr?avati strogih mjera socijalnog distanciranja kojima se nala?e izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostoru i jednog (1) metra na otvorenom prostoru.

Osim navedenog, du?ni ste postupati po svim uputama predstavnika Civilne zaštite ili policijskih slu?benika.

OSTALE PUTNE INFORMACIJE:

Me?ugradski i me?u?upanijski kopneni javni prijevoz putnika

Obavijesti za voza?e teretnih vozila

?eljezni?ki promet

Pomorski promet

Zra?ni promet

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站