Vrijeme odr?avanja: 18.02.2020.

Objavljeno: 05. 02. 2020. , A?urirano: 05. 02. 2020.

Proširena sjednica Strukovne grupacije za cestovni prijevoz ?upanijske komore Bjelovar odr?at ?e se u utorak, 18. velja?e, u 10 sati, u ?K Bjelovar, na adresi P. Preradovi?a 4/I. Na sjednici ?e djelatnici Carinske uprave Koprivnica predstaviti preduvjete za povrat dijela trošarine za pla?eno dizelskog gorivo, propisano Pravilnikom o ostvarivanju prava na povrat dijela pla?ene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika.

Uz to, na dnevnome redu se o?ekuje i predstavljanje na?ina za podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a pla?enog u inozemstvu, o ?emu ?e govoriti predstavnik Porezne uprave, Podru?nog ureda Bjelovar.

Na sjednicu ?e biti pozvani i prijevoznici s podru?ja Koprivni?ko-kri?eva?ke ?upanije te ?lanice Komore koje obavljaju ra?unovodstvene djelatnosti.

Prijaviti se mo?ete online obrascem u nastavku teksta, najkasnije do 16.velja?e.

Za više informacija mo?ete se u ?K Bjelovar obratiti Heleni Pogledi? (telefon 043/274-067).

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站