Objavljeno: 29. 05. 2020. , A?urirano: 01. 06. 2020.

Uo?i objave podataka o kretanju BDP-a u prvom kvartalu ove godine, Sektor za financijske institucije i ekonomske analize napravio je kra?u analizu i usporedbu procjena Ministarstva financija i nekoliko me?unarodnih institucija za ovu i narednu godinu. Analiza ukratko pokazuje podudaranje prisutnih trendova u Hrvatskoj s globalnim okru?enjem, relativno visoko podudaranje procjena razli?itih institucija, osnovne razloge nešto izra?enijeg pada BDP-a u ovoj godini koji se o?ekuje za Hrvatsku, te neke prednosti ili zaostajanje za ?lanicama EU usporedivih zna?ajki, odnosno zemljama EU10.

Iz ove analize proizlazi dobro poznati zaklju?ak da ?e kona?na ostvarenja u najve?oj mjeri ovisiti od daljnjeg širenja virusa te brzine oporavka na globalnoj razini, ali i od sposobnosti prilagodbe gospodarstva novonastalim uvjetima. 

Podrobnije pro?itajte u analizi Procjene kretanja hrvatskoga gospodarstva u ovoj i idu?oj godini koju mo?ete skinuti u prate?im dokumentima na ovoj stranici.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站