Vrijeme odr?avanja: 28.02.2020.

Objavljeno: 05. 02. 2020. , A?urirano: 12. 02. 2020.

Ivan ?evizovi?, ugledni porezni savjetnik, odr?at ?e seminar o pripremama za završni ra?un i izmjenama poreznih propisapetak, 28. velja?e, u 9 sati i 30 minuta. Seminar je za ?lanice HGK besplatan.

Prijaviti se mogu maksimalno dva  sudionika po tvrtci ?lanici. 

Prijaviti se mo?ete putem prijavnog obrasca zaklju?no s 25. velja?e ili do zaklju?enja prijava zbog ograni?enog kapaciteta dvorane.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站