Objavljeno: 01. 04. 2020. , A?urirano: 01. 06. 2020.

Objavljeno: 29. 05. 2020.

U prvom tromjese?ju ove godine rast BDP-a

U travnju zabilje?en veliki pad maloprodajnoga prometa

Objavljeno: 28. 05. 2020.

Vinari u problemima, HGK tra?i izmjenu vinske omotnice

Objavljeno: 27. 05. 2020.

U o?ujku pad obujma gra?evinskih radova

Objavljeno: 22. 05. 2020.

Ubla?avanje mjera za skupove vra?a u ?ivot kongresni i poslovni turizam

Objavljeno: 21. 05. 2020.

Tekstilci upozoravaju – najgore dolazi tek na jesen

Objavljeno: 18. 05. 2020.

Pad BDP-a i vrijednosti robne razmjene EU u prvom kvartalu

Objavljeno: 15. 05. 2020.

Aktualna kretanja na tr?ištu rada u okolnostima pandemije Covida-19

Objavljeno: 12. 05. 2020.

Predla?e se vau?erska shema za turisti?ke tvrtke na razini EU

Objavljeno: 08. 05. 2020.

U velja?i zabilje?eni prvi negativni u?inci pandemije na robnu razmjenu

Trend pada turisti?kih no?enja se nastavlja

Nauti?ki turizam tra?i omogu?avanje plovidbe svim plovilima i gostima

Zajednica pustolovnog turizma HGK tra?i pokretanje svih aktivnosti

Objavljeno: 07. 05. 2020.

Hotelijeri tra?e nastavak mjera za o?uvanje radnih mjesta i otvaranje granica

Kongresni i poslovni turizam u velikim gubicima, struka tra?i ubla?avanje mjera

Od ponedjeljka i autoškole po?inju s radom

 Objavljeno: 06. 05. 2020.

Trgovci: Od ove ?emo se krize oporavljati pet godina

Objavljeno: 05. 05. 2020.

Poduzetnicima Krapinsko-zagorske ?upanije donirana zaštitna oprema

Objavljeno: 04. 05. 2020

Ponovno pokretanje poslovanja tvrtkama nosi troškove i nedoumice

HGK tra?i popuštanje mjera za voza?e u me?unarodnom prometu i autoškole

Objavljeno: 30. 04. 2020.

Program konvergencije Vlade RH za 2020. i 2021. Godinu

Burilovi?: Nadam se da ?emo ve? 2022. nastaviti gdje smo stali

Gospodarstvo EU u prvom kvartalu palo za 2,7%

BDP po stanovniku u NUTS 3 regijama EU

U o?ujku zabilje?en pad maloprodajnoga prometa

Objavljeno: 29. 04. 2020.

HGK tra?i relaksaciju mjera za tvrtke koje šalju radnike na rad u inozemstvo

HGK tra?i od Sto?era CZ prilagodbu mjera samoizolaciji tvrtkama koje šalju radnike na rad u druge zemlje

Prvi travanj u novijoj povijesti s mjese?nim rastom broja nezaposlenih

Eurochambres tra?i sna?niji odgovor EU na krizu i konkretnu pomo? tvrtkama

Objavljeno: 28. 04. 2020.

Zadarski ugostitelji i gradske vlasti rade na reanimaciji gospodarstva

Objavljeno: 26. 04. 2020.

Nu?na manja ovisnost o uvozu i u energetici

Objavljeno: 24. 04. 2020.

HGK tra?i ukidanje samoizolacije za izaslane radnike

Kreativna i kulturna industrija predla?u popuštanje mjera

Unato? ubla?avanju mjera trgovci se moraju pridr?avati strogih pravila zaštite

Objavljeno: 23. 04. 2020.

Burilovi?: Popuštanje mjera vra?a gospodarstvo u ?ivot

?agalj: Potrebno pojašnjenje mjera za otoke

Objavljeno: 22. 04. 2020.

HGK tra?i ukidanje ograni?enja rada svih trgovina

Objavljeno: 20. 04. 2020.

Burilovi?: Više ne moramo birati izme?u gospodarstva i zdravlja

Objavljeno: 16. 04. 2020.

HGK: Zaustavljanje javne nabave ne smije ostati mjera koja traje mjesecima

Splitsko-dalmatinska ?upanija: Više od 2200 tvrtki u hibernaciji, ali potrošnja ne pada

Objavljeno: 15. 04. 2020.

Tvrtke se krizi prilago?avaju novim kanalima prodaje, ali pad ne mogu izbje?i

Objavljeno: 14. 04. 2020.

ICC i WHO pokrenuli anketu o utjecaju koronavirusa na poslovanje

Objavljeno: 10. 04. 2020.

Rastao izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, ali i deficit u razmjeni

Objavljeno: 08. 04. 2020.

Za Uskrs manja potrošnja, ali ve?a potra?nja za doma?im proizvodima

Objavljeno: 07. 04. 2020.

Studenti i gospodarstvenici udru?ili snage za pomo? zdravstvu

U Saboru izglasani vau?eri za putovanja - spas za likvidnost turisti?kih agencija

Objavljeno: 06. 04. 2020.

Nauti?ki turizam tra?i hitne mjere za opstanak sektora

Objavljeno: 04. 04. 2020.

Voza?i teretnih vozila koji su u posebnom re?imu mogu se kretati i bez e-Propusnica

Objavljeno: 03. 04. 2020.

Katalog HGK spaja dobavlja?e s vrhunskom ponudom doma?ih proizvoda

Leasing društva klijentima nude odgodu pla?anja obaveza


Objavljeno: 02. 04. 2020.

Tr?ište nekretnina zamrznuto u vremenu

Objavljeno: 01. 04. 2020.

Unato? osjetnom padu gospodarstva, nije ugro?ena opskrba

Vlada poslušala gospodarstvenike, tvrtke koje ne rade oslobo?ene doprinosa i poreza

Objavljeno: 30. 03. 2020.

Koronavirus zadao te?ak udarac pru?ateljima usluga obiteljskog smještaja

Objavljeno: 27. 03. 2020.

Heroji o kojima se ne govori – IT stru?njaci klju?ni za funkcioniranje sustava

Objavljeno: 26. 03. 2020.

Ra?unovo?e klju?na karika za uspješnu provedbu mjera pomo?i gospodarstvu

Voza?ima omogu?ena samoizolacija doma i rad na poziv poslodavaca

Tekstilna industrija na raspolaganju zdravstvu

Objavljeno: 25. 03. 2020.

Koronavirus nagriza hrvatsko gospodarstvo, pogo?eno 95 posto tvrtki

Objavljeno: 24. 03. 2020.

Burilovi?: Gospodarstvenici tra?e osloba?anje svih obveza i poticanje potrošnje

Objavljeno: 23. 03. 2020.

Neujedna?en tretman stranih i doma?ih voza?a dovest ?e do kraha opskrbe

Objavljeno: 20. 03. 2020.

Odluka o privremenom ukidanju obveze pla?anja ?lanarine HGK

Objavljeno: 19. 03. 2020.

Olakšana nabava alkohola za proizvodnju dezinfekcijskih sredstava

Moramo osigurati nesmetan protok robe i materijala gra?evinarima

Objavljeno: 18. 03. 2020.

HGK se izborila za lakši protok robe do polica

Organizatori doga?anja mole da ih se ne zaboravi

Potrebna hitna financijska pomo? zaposlenicima i obrtnicima pred bankrotom

Tvrtkama nije samo ugro?eno poslovanje, ve? i opstanak

Objavljeno: 17. 03. 2020.

80 posto tvrtki trpi gubitke zbog kronavirusa

Objavljeno: 16. 03. 2020.

Veledrogerije: Zdravstveni sustav bit ?e dobro opskrbljen

Prijevoznici gube stotine tisu?a kuna zbog koronavirusa

Objavljeno: 15. 03. 2020.

Mar?e trgovaca ne?e rasti, ali krajnje cijene ?e odre?ivati tr?ište

Objavljeno: 13. 03. 2020.

Zaher: Teško?a u opskrbi ima, ali gra?ani ne?e ostati gladni

Objavljeno: 12. 03. 2020.

Tri ?etvrtine tvrtki osje?a posljedice koronavirusa na poslovanje

Objavljeno: 11. 03. 2020.

HGK predlo?io konkretne mjere za pomo? gospodarstvu

Objavljeno: 01. 03. 2020.

Dvije tre?ine naših tvrtki ve? osje?a posljedice koronavirusa na poslovanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站