Novi Program odr?ivog razvoja do 2030. (Transforming our World: 2030 Agenda for Sustainable Development) usvojen je na Op?oj skupštini Ujedinjenih naroda krajem rujna 2015. u New Yorku. U samom središtu Programa nalazi se 17 ciljeva odr?ivog razvoja i 169 podciljeva donesenih radi okon?anja siromaštva, zaštite planeta te osiguranja prosperiteta i mira. Kako bi se osigurala njegova provedba, Program 2030. poziva na revitalizaciju globalnog partnerstva i dobrog upravljanja.

Republika Hrvatska je, kao jedna od potpisnica, preuzela obvezu njegove provedbe. Ove ?e godine prvi put objaviti Dobrovoljni nacionalni pregled (DNP) i predstaviti ga sredinom srpnja 2019. na ministarskoj razini u New Yorku. U DNP-u ?e prikazati aktivnosti i rezultate provedbe 17 ciljeva odr?ivog razvoja, s primjerima dobre prakse.

Poslovni sektor ima zna?ajnu ulogu u postizanju ciljeva odr?ivog razvoja. Prema izvještaju Komisije za poslovanje i odr?ivi razvoj iz 2017. ?iji je suosniva? Paul Polman, ujedno i predsjednik Me?unarodne trgova?ke komore i lider odr?ivosti u poslovnoj zajednici, ostvarenje ciljeva odr?ivog razvoja otvara nove tr?išne mogu?nosti u ?etirima podru?jima u vrijednosti od najmanje 12 bilijuna USD. To su hrana i poljoprivreda, gradovi, energija i materijali te zdravlje i dobrobit. Ta podru?ja predstavljaju oko 60 posto realnoga gospodarstva i klju?na su za ostvarivanje ciljeva odr?ivog razvoja. Kako bi u potpunosti mogle iskoristiti ove poslovne mogu?nosti, tvrtke moraju s jednakim interesom i entuzijazmom promicati društvenu i okolišnu odr?ivost, kako nastoje posti?i tr?išni udio i vrijednost za dioni?are.

Zajednica za društveno odgovorno poslovanje HGK pripremila je ovaj obrazac kako bi tvrtkama omogu?ila da opišu svoje dobre prakse u ostvarenju ciljeva odr?ivog razvoja i daju pozitivan doprinos u pripremi prvog DNP-a.  

Unaprijed zahvaljujemo na izdvojenom vremenu i trudu.

Sa svim dodatnim pitanjima mo?ete se obratiti putem e-adrese: jmartulas@www.taikochao.com.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站