Vrijeme odr?avanja: 13.02.2020.

Objavljeno: 22. 01. 2020. , A?urirano: 14. 02. 2020.

U suradnji s Dr?avnim hidrometeorološkim zavodom, Ministarstvom znanosti i obrazovanja te Europskom me?uvladinom organizacijom za korištenje meteoroloških satelita EUMETSAT, Hrvatska gospodarska komora organizirala je predstavljanje mogu?nosti za uklju?ivanje hrvatskog gospodarstva i znanosti u projekte EUMETSAT-a.

Predstavljanje je odr?ano u ?etvrtak, 13. velja?e, u 9:30, u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu, na adresi Rooseveltov trg 2 (u vije?nici na 1. katu).

Budu?i da je Republika Hrvatska ?lanica EUMETSAT-a, njena industrija i znanstveno-stru?na zajednica – sveu?ilišta i znanstveni centri imaju pravo na ravnopravno sudjelovanje u proizvodnji i unapre?enju rada meteoroloških satelita i prijenosu satelitskih podataka, što uklju?uje nova idejna rješenja, aplikativna informati?ka rješenja i sli?no. Posebno je bitna mogu?nost sudjelovanja hrvatskih proizvo?a?a u konzorcijima u ulozi podizvo?a?a. Uz navedeno, EUMETSAT provodi i postupke nabave male vrijednosti na kojima se odabiru izvo?a?i.

Nositelj strukovnih aktivnosti EUMETSAT-a za Hrvatsku je Dr?avni hidrometeorološki zavod, a Hrvatska gospodarska komora je Industrial Focal Point u EUMETSAT-u. ?lanstvo u EUMETSAT-u dr?avama ?lanicama, pa tako i Hrvatskoj, otvara mogu?nost sudjelovanja poduzetnika i znanstvenika na natje?ajima EUMETSAT-a kojima se podr?avaju njihove poslovne aktivnosti.
U okviru programa organizirane su individualne konzultacije sa stru?nim osobama EUMETSAT-a o mogu?oj suradnji.

Radni jezik doga?anja je engleski.

Predavanja predstavnika EUMETSAT-a dostupna su u prate?im dokumentima.

Program

Vrijeme Aktivnost
09:00 - 09:30 Participant registration
09:30 - 09:40 Opening of the meeting (Croatian Chamber of Economy / Croatian Meteorological and Hydrolgical Service / Ministry of Science and Education)
09:40 - 10:30 Vincent Gabaglio, International Relations Officer - General information on EUMETSAT
10:30 - 11:30 Patrick Franc, Deputy Head of Contracts - EUMETSAT Procurement Procedures and upcoming business opportunities
11:30 - 11:40 Questions
11:40 - 12:10 Coffee break
12:10 - 13:00 Rosemary Munro, CAM Atmospheric Composition – Overview of scientific activities at EUMETSAT
13:00 - 13:10 Closing remarks - (Croatian Chamber of Economy / Croatian Meteorological and Hydrolgical Service / Ministry of Science and Education)
13:10 - 14:00 Questions / Meeting with specific companies
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站