Vrijeme odr?avanja: 12.02.2020.

Objavljeno: 12. 02. 2020. , A?urirano: 14. 02. 2020.

Na današnjoj plenarnoj sjednici Udru?enja za IT Hrvatske gospodarske komore Goran Mrvoš iz tvrtke Infosit izabran je za novoga predsjednika Udru?enja. Za potpredsjednike su izabrani Amera Zuli? Vrabec, Tomislav Bronzin, Plamenko Bariši? i Biljana Cerin.

"Mi kao industrija po?injemo biti prepoznatljivi u Hrvatskoj i va?no je da se ?uje naš glas, da pomognemo Hrvatskoj da se razvije u zemlju koja ?e IT industriju imati kao jednu od svojih jakih vertikalnih industrija. To je najva?nija stvar na kojoj trebamo raditi", rekao je Mrvoš. Smatra da je simbioza javnog i privatnog sektora jedini na?in da se ostvare strateški ciljevi Udru?enja.

Po pitanju digitalne transformacije gospodarstva, mišljenja je da je uloga IT industrije tu klju?na, ali i da se cijela pri?a zapravo vrti oko potreba i procesa koji se trebaju digitalno transformirati i da je to pitanje razvoja pojedinih gospodarskih sektora. "IT ?e provesti rješenja, ali sama poslovna znanja i potrebe moraju proiza?i iz pojedinih sektora", napominje Mrvoš.

Iako je tr?ište IT industrije svijet, ni ona nije imuna na nedostatak radne snage. Mrvoš smatra da se zadnjih godina suradnja industrije s fakultetima drasti?no poja?ala, no da priprema djece za zanimanja budu?nosti treba po?eti ve? u osnovnoj i srednjoj školi.

Tijekom sjednice predstavljen je i pregled aktivnosti za prošlu te plan za 2020. godinu, uklju?uju?i i organiziranje konferencije o kiberneti?koj sigurnosti, nastup Grupacije za razvoj ra?unalnih igara Udru?enja za IT HGK na sajmu Gamescom, inozemne odlazne delegacije i daljnje zastupanje interesa IT industrije.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站