Objavljeno: 24. 04. 2020. , A?urirano: 21. 05. 2020.

Sto?er CZ relaksirao je mjere zabrane te omogu?io nastavak rada nizu djelatnosti kojima je rad bio zabranjen kao mjera sprije?avanja epidemije koronavirusa:

Odluka o radnom vremenu i na?inu rada djelatnosti trgovine 

Izmijenjena Odluka o nu?nim mjerama ograni?avanja društvenih okupljanja i rada u trgovini i uslu?nim djelatnostima

Ponovno omogu?eno slobodno kretanje teritorijem RH te me?ugradski javni prijevoz

Odluka o dopunama Odluke o posebnom na?inu rada tr?nica

Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je niz preporuka za gospodarske subjekte koji na temelju odluke Vlade mogu zapo?eti s radom u sklopu mjera za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19.

Preporuke za nastavu na visokim u?ilištima (sveu?ilišta, veleu?ilišta i visoke škole) s obzirom na epidemiju Covid-19 - Ove se preporuke odnose na provedbu mjera za nastavu na visokim u?ilištima (sveu?ilišta, veleu?ilišta i visoke škole) tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) radi zaštite predava?a i polaznika.
A?urirano: 20. 5. 2020.

Preporuke za rad škola stranih jezika i drugih sli?nih oblika edukacije tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) - Ove se preporuke odnose na provedbu mjera prilikom poha?anja škola stranih jezika tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) radi zaštite predava?a i polaznika. Iste mjere mogu se primijeniti i na druge sli?ne oblike edukacije.
A?urirano: 10. 5. 2020.

Preporuke za proizvodnju i snimanje audiovizualnih i glazbenih sadr?aja tijekom epidemije bolesti COVID-19 - Sukladno reaktivaciji odre?enih aktivnosti temeljem Odluke o prilagodbi mjera, za proizvodnju i snimanje audiovizualnih i glazbenih sadr?aja preporu?uje se postupanje sukladno preporukama.
A?urirano: 15. 5. 2020.

Preporuka za rad prodajnih mjesta igara na sre?u, kladionica, automatklubova i kasina tijekom epidemije bolesti COVID-19 - Sukladno reaktivaciji odre?enih aktivnosti temeljem Odluke o prilagodbi mjera za organizaciju rada na prodajnim mjestima igara na sre?u, kladionica, automat-klubova i kasina tijekom epidemije bolesti COVID-19 radi zaštite zaposlenika i posjetitelja preporu?uje se postupanje sukladno ovim preporukama.
A?urirano: 18. 5. 2020.

Preporuke za sprje?avanje zaraze boleš?u COVID-19 tijekom aktivnosti i programa turisti?kih animatora - Preporuke se odnose na djelatnosti turisti?ke animacije radi zaštite zaposlenika i turista te obuhva?aju sve segmente obavljanja poslova i podru?ja djelovanja (rad s djecom, fitness, zabava, ples, sport itd.), pojedina?no ili u manjim skupinama.
A?urirano: 18. 5. 2020.

Preporuke za bazene, akvaparkove i morska kupališta - Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je 14. svibnja Preporuke za rad bazenskih kupališta i vodenih parkova tijekom epidemije COVID-19 te Preporuke za kupanje u moru i kopnenim površinskim vodama tijekom epidemije COVID-19.
A?urirano: 14. 5. 2020.

Preporuke za rad teretana te treninge i sportsko-rekreativne aktivnosti u doba epidemije - Odlukom Sto?era civilne zaštite Republike Hrvatske od 10. svibnja, od 13. svibnja sva vje?bališta u zatvorenom prostoru i teretane mogu raditi, ali uz strogo pridr?avanje epidemioloških preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
A?urirano: 13. 5. 2020.

Preporuke za rad hotela i iznajmljiva?a - Sukladno reaktivaciji odre?enih aktivnosti temeljem Odluke o prilagodbi mjera, za organizaciju hotelske i iznajmljiva?ke djelatnosti preporu?uje se postupanje sukladno preporukama.
A?urirano: 11. 5. 2020.

Preporuke za rad kampova i marina U okviru reaktivacije odre?enih aktivnosti kampova i marina za organizaciju, na temelju Odluke o prilagodbi mjera, preporu?uje se postupanje sukladno sljede?im preporukama.
A?urirano: 11. 5. 2020.

Preporuke za rad turisti?kih agencija - Sukladno reaktivaciji odre?enih aktivnosti temeljem Odluke o prilagodbi mjera za organizaciju djelatnosti turisti?kih agencija preporu?uje se postupanje sukladno preporukama.
A?urirano: 10. 5. 2020.

Preporuke za rad kozmeti?kih salona - Sukladno reaktivaciji odre?enih aktivnosti temeljem Odluke o prilagodbi mjera, za organizaciju djelatnosti kozmeti?kih salona preporu?uje se postupanje sukladno preporukama. 
A?urirano: 30. 4. 2020.

Preporuke za rad salona za tetoviranje i piercing - Sukladno reaktivaciji odre?enih aktivnosti temeljem Odluke o prilagodbi mjera, za organizaciju djelatnosti salona za tetoviranje i piercing preporu?uje se postupanje sukladno preporukama. 
A?urirano: 30. 4. 2020.

Preporuke za rad fizioterapeuta i salona za masa?u - Sukladno reaktivaciji odre?enih aktivnosti temeljem Odluke o prilagodbi mjera, za organizaciju djelatnosti poslovnih prostora fizioterapeuta u vanbolni?koj okolini i salona za masa?u preporu?uje se postupanje sukladno preporukama. 
A?urirano: 3. 5. 2020.

Preporuke za rad salona za manikuru i pedikuru - Sukladno reaktivaciji odre?enih aktivnosti temeljem Odluke o prilagodbi mjera, za organizaciju djelatnosti salona za manikuru i pedikuru preporu?uje se postupanje sukladno preporukama. 
A?urirano: 30. 4. 2020.

Preporuke za rad frizerskih salona i brija?nica - Sukladno reaktivaciji odre?enih aktivnosti temeljem Odluke o prilagodbi mjera, za organizaciju djelatnosti frizerskih salona i brija?nica preporu?uje se postupanje sukladno preporukama. 
A?urirano: 30. 4. 2020.

Upute za ugostiteljske objekte - Dopušta se obavljanje rada ugostiteljskim objektima iz skupina: restorani, barovi (kavana, pivnica, buffet, kr?ma, konoba i klet) i catering objekti i objekti jednostavnih usluga, uz pridr?avanje svih protuepidemijskih mjera i strogih mjera socijalnog distanciranja prema uputi. 
A?urirano: 10. 5. 2020.

Preporuke za spre?avanje infekcije u trgovinama koje zapo?inju s radom - Radi spre?avanja širenja infekcije u trgovinama, potrebno je osigurati fizi?ki razmak me?u kupcima te izme?u kupaca i radnika trgovine. Potrebno je tako?er omogu?iti dezinfekciju ruku kupcima na ulasku u trgovinu te smanjiti bliski kontakt radnika koji rade u odvojenim smjenama. 
A?urirano: 24. 4. 2020.

Upute o zadr?avanju ljudi u zatvorenim prostorima - Preporuke i upute o broju i zadr?avanju ljudi u zatvorenim prostorima prema njihovoj kvadraturi u okviru postupnog ubla?avanja restrikcija vezanih za bolest COVID-19.
A?urirano: 24. 4. 2020.

Preporuke za rad u knji?nicama i antikvarijatima - Dopušta se posudba knjiga bez korištenja ?itaonice.  
A?urirano: 24. 4. 2020.

Preporuke za spre?avanje infekcije u muzejskim, galerijskim i ostalim izlo?benim prostorima - Radi spre?avanja širenja infekcije u muzejskim, galerijskim i ostalim izlo?benim prostorima, potrebno je osigurati fizi?ki razmak me?u posjetiteljima te izme?u posjetitelja i djelatnika muzeja/galerije / izlo?benog prostora. Potrebno je tako?er omogu?iti dezinfekciju ruku strankama na ulasku u prostor te smanjiti bliski kontakt djelatnika koji rade u odvojenim smjenama. 
A?urirano: 24. 4. 2020.

Preporuke za rad u djelatnosti prijevoza putnika autobusima - Ove se preporuke odnose na provedbu mjera pri prijevozu putnika autobusima tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) radi zaštite voza?a i putnika u posebnom linijskom i povremenom prijevozu putnika. Ve?ina preporuka higijenskih mjera mo?e se primijeniti i na ostale oblike organiziranog cestovnog prijevoza. 
A?urirano: 24. 4. 2020.

Preporuke za rad u ?eljezni?kom putni?kom prijevozu u prigradskom prometu - Ove se preporuke odnose na provedbu mjera u ?eljezni?kom putni?kom prijevozu u prigradskom prometu tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) radi zaštite osoblja i putnika. A?urirano: 24. 4. 2020.

Preporuke za rad brzobrodskih linija i trajekata za prijevoz putnika - Ove se preporuke odnose na provedbu mjera pri prijevozu putnika brzobrodskih i trajektnih linija tijekom epidemije COVID-19, a donose se radi zaštite putnika i posade. Brzobrodskim i trajektnim linijama trebaju se slu?iti samo osobe s opravdanim razlogom za putovanje (zasad se turisti?ka putovanja ne preporu?uju). 
A?urirano: 24. 4. 2020.

Preporuke za rad u djelatnosti prijevoza putnika tramvajima tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) - Ove se preporuke odnose na provedbu mjera pri prijevozu putnika tramvajima tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) radi zaštite voza?a i putnika.
A?urirano: 24/04/2020

Preporuke za korištenje maski za lice - Ove se preporuke odnose na nošenje jednokratnih maski na javnim mjestima na kojima se ne mo?e odr?avati sigurnosna udaljenost, npr. u javnom prijevozu, trgovinama prehrambenih proizvoda ili ?ak na radnome mjestu, moglo bi pomo?i smanjenju širenja virusa SARS-CoV-2. Maske mogu podi?i svijest o fizi?koj udaljenosti i zdravstveno osviještenom ponašanju. 
A?urirano: 24. 4. 2020.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站