O Predstavništvu HGK u Moskvi


Predstavništvo Hrvatske gospodarske komore u Moskvi otvoreno je 19. lipnja 2010. kako bi se što kvalitetnije promovirali hrvatski proizvodi, znanost i inovacije u Ruskoj Federaciji te pru?ila potpora hrvatskim gospodarstvenicima i tvrtkama, bilo onima koje ve? posluju u Rusiji, bilo onima koje tek namjeravaju iza?i na jedno od najve?ih svjetskih tr?išta. Uz kvalitetno predstavljanje našega gospodarstva na tr?ištu RF, Predstavništvo je usmjereno i na unaprje?ivanje izvoznih aktivnosti te na privla?enje izravnih stranih ulaganja.

Predstavništvo tako?er prati zbivanja u regiji, aktivno je na me?unarodnim i ruskim forumima i radionicama, sura?uje s ruskim inozemnim komorama te informira o svemu tome hrvatske tvrtke i ustanove. Planira i provodi aktivnosti usmjerene na pove?anje robno-trgovinske razmjene izme?u ovih dviju zemalja.

Aktivnosti za potporu ?lanicama (gospodarskim subjektima RH) su:

 • promicanja ponuda tvrtki ?lanica,
 • pribavljanje informacija o gospodarskim kretanjima u RF,
 • uspostavljanje poslovnih kontakata i priprema poslovnih sastanaka i susreta,
 • organizacija sudjelovanja tvrtki ?lanica na sajmovima, poslovnim forumima i sli?nim manifestacijama u RF,
 • zastupanje, uskla?ivanje i zaštita interesa tvrtki ?lanica,
 • osiguranje uvjeta za unaprje?ivanje poslovanja tvrtki ?lanica i
 • obavljanje poslovnih usluga / potpora prema pojedina?nim zahtjevima ?lanica.

Usluge koje Predstavništvo osigurava su:

 • konzultacije o zakonodavstvu i uvjetima poslovanja u RF,
 • priprema i dostava poslovnih analiza i informacija,
 • zastupanje i zaštita interesa hrvatskih tvrtki u RF,
 • osiguranje vizne potpore,
 • osiguranje informativne potpore,
 • organizacija nastupa na sajmovima i konferencijama te
 • osiguranje usluga prevo?enja.

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站