O Predstavništvu HGK u Republici Srbiji


O NAMA

Predstavništvo Hrvatske gospodarske komore u Srbiji otvoreno je 18. travnja 2018. kako bi se pru?ila potpora hrvatskim gospodarstvenicima i tvrtkama koje posluju ili imaju namjeru poslovati u Republici Srbiji te poma?e gospodarstvenicima i tvrtkama iz Hrvatske što bolje i kvalitetnije promicati proizvode na tom podru?ju.

Prati sva tamošnja poslovna zbivanja i proslje?uje informacije hrvatskim gospodarstvenicima radi što u?inkovitijeg nastupa na tr?ištu.

Usko sura?uje s Hrvatskim poslovnim klubom u Srbiji, koji okuplja više od trideset ?lanova te u kojemu je ?lanstvo otvoreno za sve gra?ane, a sjedište mu je u samome Predstavništvu.

U Srbiji Predstavništvo sura?uje sa svim bitnim ustanovama i mo?e svojim ?lanicama pru?iti potrebne informacije ili pomo? u ostvarivanju kontakata s tim ustanovama. 

USLUGE

Predstavništvo HGK u Srbiji  pru?a potporu svojim ?lanovima kroz sljede?e aktivnosti:

  • promicanjem ponude tvrtki ?lanica – gospodarskih subjekata Republike Hrvatske;
  • pribavljanjem informacija o gospodarskim kretanjima u Republici Srbiji;
  • uspostavljanjem poslovnih kontakata i pripremom poslovnih sastanaka i susreta;
  • organizacijom sudjelovanja tvrtki ?lanica – gospodarskih subjekata Republike Hrvatske na sajmovima, poslovnim forumima i sli?nim manifestacijama u Republici Srbiji;
  • zastupanjem, uskla?ivanjem i zaštitom interesa tvrtki ?lanica – gospodarskih subjekata Republike Hrvatske;
  • osiguranjem uvjeta za unaprje?ivanje poslovanja tvrtki ?lanica – gospodarskih subjekata Republike Hrvatske u Republici Srbiji;
  • obavljanjem poslovnih usluga / potpore prema pojedina?nim zahtjevima tvrtki ?lanica – gospodarskih subjekata Republike Hrvatske,
  • konzultacijama o zakonodavstvu i uvjetima poslovanja u Republici Srbiji;
  • pru?anjem svih ostalih usluga koje mogu koristiti hrvatskim tvrtkama za poslovanje u Republici Srbiji;

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站