Vrijeme odr?avanja: 12.10.2016.

Objavljeno: 11. 10. 2016. , A?urirano: 18. 10. 2016.

Izaslanstvo Krapinsko-zagorske ?upanije 10. listopada posjetilo je, na ?elu sa ?upanom Krapinsko-zagorske ?upanije ?eljkom Kolarom i predsjednikom ?K Krapina Josipom Grilecom, predstavništvo HGK u Bruxellesu. Uz predstavnike Krapinsko-zagorske ?upanije, susretu su prisustvovali i Julije Domac, ravnatelj Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske te predsjednik FEDARENE – Europske federacije agencija i regija za energiju i okoliš. (European Federation of Agencies and regions for Energy and Environment), Drago Prahin, gradona?elnik Grada Sveta Nedjelja i Karolina Barilar, direktorica Zagorske razvojne agencije.

Direktorica Predstavništva HGK u Bruxellesu Dragica Martinovi? predstavila je ulogu i rad Predstavništva te dosadašnje aktivnosti. Upoznala je izaslanstvo s briselskim okru?enjem te zna?ajem i mogu?nostima lobiranja za hrvatske interese u procesu donošenja europske legislative, a i s izazovima ?lanstva Hrvatske u EU za male i srednje tvrtke.

?upan Krapinsko-zagorske ?upanije ?eljko Kolar i predsjednik ?K Krapina Josip Grilec istaknuli su kvalitetnu suradnju ?upanije i Hrvatske gospodarske komore te je dogovorena daljnja suradnja i s predstavništvom HGK u Bruxellesu.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站