Vrijeme odr?avanja: 04.04.2017.

Objavljeno: 04. 04. 2017. , A?urirano: 05. 04. 2017.

Centar za industrijski razvoj (CIRAZ) kao novoosnovani centar Hrvatske gospodarske komore, ?ija je svrha poticanje gospodarskog razvoja konkretnim povezivanjem gospodarstva i znanosti kroz inovacije i istra?ivanje, danas 4. travnja 2017. predstavljen je na sastanku „IGLO core meetingu" u Bruxellesu. Radi se o neformalnom udru?enju neprofitnih posrednika za istra?ivanje i razvoj u Bruxellesu (IGLO) koje je prepoznalo aktivnosti HGK koja je ujedno postala prvi hrvatski predstavnik u ovoj najva?nijoj briselskoj mre?i za istra?ivanje i razvoj.

„HGK ?lanstvom u IGLO-u dobiva pravovremene savjete i informacije o mogu?nostima financiranja istra?iva?kih projekata, olakšava komunikaciju izme?u znanstvene zajednice i europskih institucija te promi?e suradnju i razmjenu najbolje prakse“, izjavio je zamjenik direktorice predstavništva HGK u Bruxellesu Bruno Lopandi?.

IGLO je posebice va?nom ocijenio inicijativu HGK za osnivanje CIRAZ-a, ?ije se Aktivnosti financiraju ve?inom iz Fonda za regionalni razvoj Europske unije s ukupno 85 posto potrebnog novca, dok ostatak od 15 posto financira HGK.

Voditelj odjela inovacijske tvornice u CIRAZ-u Mateo Ivanec predstavio je aktivnosti CIRAZ-a u podru?ju konkurentnosti i istra?ivanja, razvoja i inovacija, a potpredsjednik HGK za industriju i IT, energetiku i zaštitu okoliša Tomislav Radoš te direktorica CIRAZ-a Danijela ?enan sudjelovali su u raspravi i odgovaranju na konstruktivna pitanja prisutnih nakon prezentacije.

Cilj IGLO-a je olakšati i poboljšati interakciju, razmjenu informacija i suradnju me?u ?lanovima, nacionalnim istra?iva?kim sustavima te europskim institucijama u pitanjima vezanim uz istra?ivanje i razvoj.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站