Vrijeme odr?avanja: 18.02.2020.

Objavljeno: 27. 01. 2020. , A?urirano: 28. 01. 2020.

Panonski drvni centar kompetencija Virovitica uz podršku HGK – ?upanijske komore Po?ega organizira u utorak, 18. velja?e, u 11 sati, predstavljanje svojih usluga koje ?e se odr?ati u maloj dvorani ?K Po?ega, na adresi Vukovarska 6.

Panonski drvni centar kompetencija  Virovitica stru?ni je centar osnovan 2016. godine. Izgra?en je i financiran bespovratnim sredstvima Europske unije, po uzoru na europske centre kompetencija. Još  uvijek je jedini centar kompetencija za drvno-prera?iva?ki sektor u Hrvatskoj koji na jednom mjestu nudi kompletnu uslugu "od ideje do realizacije/prezentacije proizvoda".  Drvni centar nudi usluge dizajniranja ili redizajna postoje?ih proizvoda, izradu tehni?kih specifikacija za proizvode prema tehnologijama proizvodnje, kao i izradu uzoraka proizvoda, te edukaciju za drvno-prera?iva?ki sektor. Centar raspola?e suvremenom opremom za proizvodnju i testiranje namještaja kao i suvremeni foto-studij za izradu kataloga proizvoda. Tako?er, nude mogu?nost najma strojeva ili dorade proizvoda u nekoj od faza proizvodnje.

Predvi?eno trajanje prezentacije je sat vremena u obveznu online prijavu

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站