Objavljeno: 31. 01. 2020. , A?urirano: 04. 02. 2020.

Ured Svjetskog investicijskog foruma poslovnih an?ela (WBAF) u Hrvatskoj pri Poduzetni?kom centru Krapinsko-zagorske ?upanije s nositeljem programa, fondom EFSE (European Fund for Southest Europe) i jednim od najja?ih svjetskih akceleratora Startup Wise Guys iz Estonije kao partnerom 2. velja?e otvara natje?aj za poduzetnike i projektne timove za sudjelovanje u Tech Boost programu.

Tech Boost program je namijenjen poduzetnicima po?etnicima koji još nikada nisu imali svoj startup, ali i iskusnim tehnološkim poduzetnicima.

Program ?e odabranim sudionicima omogu?iti razvoj inovativnih poduzetni?kih ideja, pripremu za skaliranje i za susret s investitorima rizi?nog kapitala. Svi sudionici programa automatski ulaze u polufinale me?unarodne konferencije PODIM za poduzetnike po?etnike u svibnju u Mariboru te se mogu uklju?iti u EFSE Entrepreneurship Tournament u listopadu u Sarajevu koji organizira EFSE kao nositelj ovog programa.

Deset odabranih startupa ?e besplatno za svoj tim dobiti online i offline mentorstvo i edukaciju te ?e raditi na svom proizvodu. Svaki od osam tjedana pokriva razli?ite teme iz startup svijeta, poput uvoda u startup svijet, pitchanja i predstavljanja, koncepta lean startupa, prodaje, marketinga, investicija i osnivanja/upravljanja tvrtkom. Uz lokalne mentore iz mre?e Poduzetni?kog centra Krapinsko-zagorske ?upanije, odnosno Svjetskog investicijskog foruma poslovnih an?ela Hrvatska (WBAF Hrvatska), sa startupima ?e raditi i europski mentori iz poznatog europskog startup akceleratora Startup Wise Guys.

Troškovi cjelokupnog sadr?aja programa koji traje osam tjedana, smještaja i prehrane u potpunosti su pokriveni, kao i ve?i dio troškova transporta do dvorca Bra?ak (u Zaboku) u kojem ?e se odvijati ve?ina programa. Prijaviti se mogu svi poduzetnici i projektni timovi s inovativnim tehnologijama ili mogu?noš?u širenja na inozemna tr?išta s podru?ja Republike Hrvatske.

Više informacija o samom programu kao i prijava za sudjelovanje (rok prijave je 02.03.2020.) se mogu prona?i ovdje.

Ured Svjetskog investicijskog foruma poslovnih an?ela (WBAF) u Hrvatskoj otvoren je u sije?nju 2019. godine kao dio svjetske mre?e poslovnih an?ela. Glavnji ciljevi Ureda su o?ivljavanje tr?išta kapitala, ponuda novih financijskih instrumenata te poticanje na inovacije i poduzetništvo.

Hrvatska gospodarska komora je u sije?nju 2020. godine potpisala Memorandum o suradnji s WBAF Hrvatska, s ciljem promicanja i realizacija boljeg povezivanja ?lanica HGK, posebno startupova s ulaga?ima rizi?nog kapitala, poslovnim an?elima iz cijelog svijeta u svrhu dodatnog o?ivljavanja tr?išta kapitala u Hrvatskoj te dodatnog poticaja inovacijama i poduzetništvu.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站