Vrijeme odr?avanja: 07.02.2020.

Objavljeno: 31. 01. 2020. , A?urirano: 31. 01. 2020.

Sjednica Udru?enja marina HGK ?e se odr?ati u petak, 7. velja?e, u 12 sati, u Marini Novi u Novom Vinodolskom, na adresi Mel 1B.

Na sjednici ?e predstavnici Ministarstva turizma i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture izvijestiti o Pravilniku o boravišnoj pristojbi i E-nautika: Najave izmjena online prijava dolaska stranog plovila i pla?anje vinjete, te o budu?em pla?anju boravišne pristojbe. Predstavit ?e Pravilnik o kategorizaciji luke nauti?kog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pru?anje usluga veza i smještaja plovnih objekata, kao i izmjene Pomorskog zakonika vezane uz obvezu zbrinjavanja crnih tankova u marinama te va?enja i uklanjanja podrtina i potonulih stvari, o ?emu ?e izvijestiti i prestavnice Jadranskog zavoda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Na sjednici ?e tako?er biti rije?i o odr?avanju zajedni?ke tematske sjednice Udru?enja marina HGK i Udru?enja marina Crne Gore, u sklopu 1. Nauti?kog Workshopa 2020 u Crnoj Gori te ?e biti predstavljeni strojevi za ?iš?enje trupa plovila Clean Blue – Drive-In Boatwash.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站