Vrijeme odr?avanja: 06.02.2020. - 13.02.2020.

Objavljeno: 30. 01. 2020. , A?urirano: 10. 02. 2020.

Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture organizira radionice namijenjene ?arter tvrtkama i turisti?kim brodarima kako bi se upoznali s novinama u propisima.

Voditelji pravnih i inspekcijskih odjela pojedinih lu?kih kapetanija te predstavnici Ministarstva predstavit ?e promjene koje donose novi Pravilnik o vo?enju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehni?kim uvjetima za upis u Upisnik brodova, Pravilnik o brodicama, ?amcima i jahtama, Pravilnik o visini naknade za utvr?ivanje sposobnosti brodice za plovidbu i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi za sigurnost plovidbe te nove produkcijske verzije Upisnika brodova.

Zbog va?nosti teme i mogu?nosti sudjelovanja ve?eg broja ?lanica, radionice ?e se odr?ati u dva termina, a prijave su mogu?e putem online prijavnica na poveznicama s lokacijom i terminom odr?avanja radionice:

Više informacija o radionici u Zadru mo?ete dobiti od Marka Jovi?a na telefon 023/643-198, a o radionici u Splitu od Nataše Buši? na telefon 021/321-118.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站