Vrijeme odr?avanja: 06.12.2019.

Okrugli stol Digitalna inovativna rješenja za poljoprivredno-prehrambeni sektor bit ?e odr?an na zagreba?kom Fakultetu elektrotehnike i ra?unarstva u petak, 6. prosinca, od 13 sati do 16 sati i 15 minuta.

Okrugli stol sastojat ?e se od dva dijela. Prvi je namijenjen studentskim prezentacijama iz programa Imagine, Create, Innovate: Smart Agriculture. Bit ?e prezentirana inovativna rješenja najuspješnijih studentskih projekata.

U drugom dijelu Okruglog stola bit ?e prezentacije iz znanstvenih ustanova, dr?avnih institucija i gospodarskog sektora u trajanju po 20 minuta. Teme su:

  • Sinergija javne uprave i poljoprivredno-prehrambenog sektora kao uvjet uspješne digitalne transformacije (mr.sc. Darko Lugonja, Ministarstvo poljoprivrede)
  • Agrometeorološka prognoza za potrebe odr?ive poljoprivrede (Mislav Ani?, Dr?avni hidrometeorološki zavod )
  • IoT-polje: integracija relevantnih mikroklimatskih i agronomskih podataka za primjenu u poljoprivredi (Ivana Podnar ?arko, Sveu?ilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i ra?unarstva)
  • Kontrola sigurnosti hrane: Platforma  za e2e procese bazirane na umjetnoj inteligenciji i blockchainu (Stjepan Bobinac, prof.dr.sc. Slavko Vidovi?, InfoDom d.o.o.)
  • IT trendovi u poljoprivredi  (Kristijan Poje, KING-ICT d.o.o.)
  • Primjer dobre prakse – OPG Pandek: Digitalizacija kao prilika za obiteljska poljoprivredna gospodarstva (Maja Pandek, Kristijan Pandek; Rugvica, Zagreb)

Organizatori okruglog stola je Odbor za suradnju s gospodarstvom i regionalni razvoj Akademije tehni?kih znanosti Hrvatske, u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Inovacijskim centrom Nikola Tesla.

Sa?eci i kratki ?ivotopisi predava?a

Program

Vrijeme Aktivnost
13:00 - 13:00 Studentske prezentacije inovativnih rješenja najuspješnijih studentskih projekata iz programa „Imagine, Create, Innovate: Smart Agriculture“
14:15 - 16:15 Prezentacije iz znanstvenih ustanova, dr?avnih institucija i gospodarskog sektora
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站