Vrijeme odr?avanja: 01.07.2020. - 30.09.2020.

Objavljeno: 27. 04. 2020. , A?urirano: 01. 06. 2020.

Ako ste malo ili srednje poduze?e, startup, freelancer ili znanstvena ustanova koja djeluje u podru?ju plave ekonomije, pozivamo vas da sudjelujete na natjecanju „plavih“ poslovnih planova (Blue Growth Business Plan Competition).

Ovo natjecanje odvija se u sklopu EU projekta MISTRAL, koji sufinancira Europski fond za regionalni razvoj u sklopu programa Interreg MED, a Hrvatska gospodarska komora – ?upanijska komora Zadar u njemu sudjeluje kao jedan od projektnih partnera uz još 14 partnera iz Italije, Gr?ke, Albanije, Španjolske, Francuske, Portugala i Cipra.

Natjecanje pru?a sudionicima mogu?nost da svoju poslovnu ideju, uz pomo? stru?nih predava?a, preto?e u poslovni plan i ostvare kontakte s velikim tvrtkama i potencijalnim poslovnim partnerima.

Pobjednika zadarskog natjecanja o?ekuje odlazak na me?unarodno finale u Toulonu u Francuskoj, u listopadu ove godine, o trošku Hrvatske gospodarske komore i mogu?nost osvajanja nov?ane nagrade.

Podru?ja interesa su:

  1. Plava energija
  2. Ribarstvo i akvakultura
  3. Pomorski nadzor
  4. Plave biotehnologije
  5. Obalni i pomorski turizam

Natjecanje ?e se odvijati od srpnja do rujna 2020. godine i biti ?e podijeljeno u tri faze:

  1. U prvoj fazi ?e se odabrati 20 sudionika na temelju analize prijavnih obrazaca te ?e ih se upoznati s pravilima natjecanja. Prijavljeni ?e do kraja ove faze trebati predati osnovne smjernice svoje ideje i plana, koje ?e stru?ni ?iri ocijeniti i izabrati 10 sudionika koji ulaze u drugu fazu natjecanja.
  2. Druga faza bit ?e usmjerena na pojedina?ne aktivnosti osposobljavanja i usavršavanja sastavljanja poslovnog plana izabranih 10 sudionika. Pomo? ?e im pru?ati stru?ni savjetnici, koje ?e anga?irati Hrvatska gospodarska komora. Ocjenjiva?ko povjerenstvo ?e odabrati jednog ili dvojicu najboljih koji ?e sudjelovati u završnom doga?aju – me?unarodnom finalu u Toulonu.
  3. Završna faza odnosi se na obuku pobjednika i pripremu prezentacije na engleskom jeziku s obzirom na sudjelovanje na završnom doga?aju.

Prijaviti se mo?ete putem prijavnog obrasca u nastavku do 15. lipnja.

Prijavni obrazac

Ovo je prijavni obrazac za sudjelovanje u pilot-aktivnosti razvijenoj u sklopu projekta MISTRAL – Mediterranean Innovation STRAtegy for transnational activity of clusters and networks of the Blue Growth, sufinanciranog iz Europskog razvojnog fonda.
Od prijavitelja ?e se zahtijevati da u?itaju posebne dokumente pa ih pripremite na vrijeme jer vam se mo?e dogoditi da ne mo?ete poslati podatke ako je proteklo previše vremena otkako ste po?eli ispunjavati obrazac pa ?ete morati ponovno unositi podatke. Pobrinite se da vam sve informacije budu nadohvat ruke prije nego što po?nete ispunjavati obrazac.
Za daljnje informacije o tehni?kim pitanjima u vezi s prijavnim obrascem iz nastavka, molimo vas da se obratite:
Marku Jovi?u, voditelju projekta MISTRAL
Hrvatska gospodarska komora – ?upanijska komora Zadar
Tel.: 023/643-198
E-mail: mjovic@www.taikochao.com
Rok za prijavu istje?e 15. lipnja 2020. godine.


Pitanja privatnosti

Prijavna forma prikuplja neke vaše osobne podatke.
Podatke ?e analizirati osoblje i stru?njaci unutar projektnog partnera Hrvatske gospodarske komore i koristiti isklju?ivo u svrhu pilot-aktivnosti MISTRAL – Mediterranean Innovation STRAtegy for transnational activity of clusters and networks of the Blue Growth”.

Ako ne vidite prijavni obrazac u nastavku teksta i koristite preglednik Internet Explorer, lijepo vas molimo da istu ovu stranicu otvorite u drugom browseru, poput MS Edgea, Mozille Firefoxa ili Chromea te se prijavite. Ispri?avamo se zbog neugodnosti i radimo na njenom ?urnom otklanjanju.
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站