Vrijeme odr?avanja: 21.04.2020. - 24.04.2020.

Objavljeno: 07. 02. 2020. , A?urirano: 11. 05. 2020.

HGK – Komora Zagreb, u partnerstvu sa Zagreba?kim velesajmom, poziva vas na izlaganje na proljetnim bijenalnim sajmovima BIAM (25. me?unarodni sajam alata i alatnih strojeva) i Zavarivanje (28. me?unarodni sajam zavarivanja i antikorozivne zaštite), koji se odr?avaju od 21. do 24. travnja u Zagreba?kom velesajmu.

Program sajmova uklju?uje tehnološka dostignu?a te novitete i inovacije u podru?ju ra?unalno upravljanih alatnih strojeva, robotike i inovativnih informati?kih rješenja, in?enjeringa, alata i dijelova, materijala za strojnu obradu, procesne opreme u podru?ju zavarivanja te proizvode, sredstva i na?ine primjene optimalne antikorozivne zaštite. Sajmove prati i raznolik stru?an program. Sajmovi su idealna prilika za predstavljanje i promociju novih tehnologija i sustava, tehnika, strojeva i alata, povezivanje ponude i potra?nje u industrijskom sektoru te edukaciju, transfer tehnologije i stru?no usavršavanje.

Zanimanje poslovnih posjetitelja i izlaga?a za sudjelovanje na navedenim sajmovima raste iz godine u godinu više od 30 posto. Na prethodnom se izdanju, 2018. godine, predstavilo 325 izlaga?a iz više od 30 zemalja.

?lanice HGK koje su zainteresirane za sudjelovanje na sajmu mogu izlagati po povoljnijim uvjetima ako se prijave do 15. o?ujka (potrebno je pri prijavi Zagreba?kom velesajmu istaknuti da se prijavljujete putem HGK).

Sve informacije o sajmu i prijavni obrasci nalaze se na internetskoj stranici Zagreba?kog velesajma.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站