Vrijeme odr?avanja: 04.12.2019.

Objavljeno: 15. 11. 2019. , A?urirano: 15. 11. 2019.

Bli?i se kraj poslovne godine pa direktori i voditelji prodaje u tvrtkama polako razmišljaju o prodajnim planovima za nadolaze?u godinu.

Edukacija ?e pokriti sljede?a pitanja:

  • Što sve treba uzeti u obzir kod kreiranja prodajnih planova kako bi oni bili izazovni, a istovremeno i motiviraju?i?
  • Što nam je obi?no baza i koji su nam podatci na raspolaganju te gdje mo?emo do?i do njih?
  • Na koja klju?na pitanja nam plan prodaje treba odgovoriti?
  • Koje su naj?eš?e pogreške u kreiranju prodajnih planova?
  • Kako izbje?i postavljanje preoptimisti?nog ili pesimisti?noga prodajnog plana?
  • Kako nam u svemu tome i postizanju boljih prodajnih rezultata mogu pomo?i IT i web?

Edukacija je namijenjena vlasnicima tvrtki, direktorima, voditeljima prodaje, voditeljima klju?nih kupaca i svima onima koji ?ele unaprijediti svoje prodajne procese. Predava?i su Lovro Metlikovec i Robert Bosilj.

Dodatne informacije o predava?ima i edukaciji mo?ete prona?i u prilo?enom dokumentu.

Sudjelovanje je besplatno, a prijaviti se mo?ete putem online prijave u nastavku poziva,najkasnije do 2. prosinca.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站