Vrijeme odr?avanja: 16.05.2020. - 20.05.2020.

Objavljeno: 10. 02. 2020. , A?urirano: 18. 03. 2020.

Radi prevencije širenja koronavirusa, doga?aj se odga?a do daljnjega. Informacije o koronavirusu pratite OVDJE

Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Hrvatsko-izraelskim poslovnim klubom i Veleposlanstvom Dr?ave Izrael u RH organizira posjet hrvatskoga gospodarskog izaslanstva Dr?avi Izrael od 16. do 20. svibnja 2020. godine.

U sklopu tog posjeta odr?at ?e se Izraelsko-hrvatski gospodarski forum na kojem se o?ekuje sudjelovanje predstavnika izraelskih i hrvatskih tvrtki i institucija, a bit ?e organizirani i poslovni sastanci. Primarni je fokus na ova gospodarska podru?ja: turizam, poljoprivreda i prehrambena industrija, zdravstvo i farmaceutska industrija, IT, kiberneti?ka sigurnost, promet i pametna mobilnost te zaštita okoliša.

Za vrijeme posjeta Dr?avi Izrael planira se organizacija dodatnog sadr?aja za predstavnike gospodarskog izaslanstva, a o detaljima ?ete biti naknadno obaviješteni.

Budu?i da smo inicijalno razmatrali opcije prijevoza i smještaja, u nastavku šaljemo okvirnu informaciju o tome.

Prijevoz (povratni let):

16 MAY  ZAG 0910  IST 1225   16 MAY  IST 1330  TLV 1540

20 MAY  TLV 1415  IST1640     20 MAY  IST1810  ZAG1920

cijena oko 450 eura

Cijene hotelskog smještaja u Tel Avivu kre?u se u rasponu 200 – 300 eura za no?enje s doru?kom po osobi, uz nadoplatu od oko 40 eura za dodatnu osobu u dvokrevetnoj sobi (npr. Hotel Metropolitan, Grand Beach Hotel, Orchid Tel Aviv Hotel, Renaissance Tel Aviv Hotel).

Ako ste zainteresirani za sudjelovanje u posjetu hrvatskoga gospodarskog izaslanstva Dr?avi Izrael, molimo da popunite elektroni?ki prijavni obrazac na engleskom jeziku koji se nalazi u nastavku.

Kontakt-osoba za detaljnije informacije o organizaciji ovog posjeta je Vinko Mostarac, Sektor za me?unarodne poslove i EU, e-mail: vmostarac@www.taikochao.com, tel.: 01 456 1562.

Prijave ?e se zaprimati najkasnije do 29. velja?e.

Radi prevencije širenja koronavirusa, doga?aj se odga?a do daljnjega. Informacije o koronavirusu pratite OVDJE.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站