Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za boravak i rad elektroni?kim putem


Uzimaju?i u obzir potrebe tr?išta rada Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova RH poduzima aktivnosti za ubrzavanje postupka izdavanja dozvole za boravak i rad.

Ovim putem obavještavamo da se od 15. travnja 2019. zahtjevi za izdavanje navedenih dozvola mogu podnositi e-poštom na za to predvi?ene posebne adrese svih policijskih uprava te pojedinih policijskih postaja identificiranih na osnovu pove?anog broja zahtjeva za izdavanje tih dozvola.

Detaljnije informacije mogu?e je prona?i na mre?nim stranicama nadle?noga Ministarstva (https://mup.gov.hr), konkretne adrese pod rubrikom Gra?ani / Moji dokumenti / Stranci.

Ako ?ele, poslodavci i dalje zahtjeve mogu podnositi „na stari na?in“, tj. osobno u policijskim upravama i postajama, ali molimo da se ?lanove obavijesti o novom na?inu.

Više pro?itajte u prate?em dokumentu.

青青精品视频国产-国语自产视频在线