Vrijeme odr?avanja: 19.02.2020.

Objavljeno: 12. 02. 2020. , A?urirano: 12. 02. 2020.

Radionica Pametna rasvjeta za pametne gradove (Smart Lighting for Smart Cities) odr?at ?e se u srijedu, 19. velja?e, u 10 sati, u ?upanijskoj komori Zadar, na adresi Špire Brusine 16. Ovo promicanje energetske u?inkovitosti javne i ostale rasvjete prvenstveno je namijenjeno nositeljima planiranja javne rasvjete te projektantima i instalaterima javne rasvjete.

Radionicu ?e voditi stru?njaci iz tvrtki Detas d.o.o. i Open Way d.o.o. iz Pakraca. Cilj je predstaviti mogu?nosti koje institucijama javnog, civilnog, ali i privatnog sektora stoje na raspolaganju, a vezano uz pove?anje kvaliteta javne rasvjete uz smanjenje potrošnje elektri?ne energije, unapre?enje i pove?anje energetske efikasnosti, smanjenje svjetlosnog zaga?enja, korištenje novih tehnologija te potencijalno korištenje tehnologija za pametne gradove.

Predstavit ?e se proizvodni portfelj grupacije Detas po tr?išnim grupama, Smart City tehnologija za pametne gradove te modeli financiranja javne rasvjete. Za kraj je predvi?ena otvorena rasprava i, po potrebi, pojedina?ni razgovori sa zainteresiranim sudionicima radionice. O?ekivano trajanje radionice je oko dva sata. Sudjelovanje je besplatno, a online prijave se prihva?aju do popunjenosti dvorane.

Program

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站