Vrijeme odr?avanja: 28.05.2020.

Objavljeno: 01. 06. 2020. , A?urirano: 01. 06. 2020.

U Poduzetni?kom inkubatoru Viroviti?ko-podravske ?upanije 28. svibnja odr?ana je prva sjednica Strukovne grupe poljoprivrede ?K Virovitica pod predsjedanjem Ivana Gojevi?a, predsjednika Strukovne grupe.

Uz ?lanove Strukovne grupe te predsjednika ?K Virovitica Zlatka Pleše i direktorice Kristine Pleša, sjednici su prisustvovali i pro?elnik ?upanijskog Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Bojan Mijok te uime doma?ina direktorica Poduzetni?kog inkubatora Neda Marti?.

Na sjednici je istaknuto da pandemija koronavirusa nije imala znatniji utjecaj na poljoprivrednu proizvodnju osim na cvje?arstvo i povrtlarstvo, odnosno na one poljoprivredne kulture koje se zbog zabrane rada tr?nica nisu mogle prodavati.

Pohvaljeno je Ministarstvo poljoprivrede koje raznim mjerama, poput osnivanja povoljnih kreditnih linija, poma?e poljoprivrednicima, osobito onima kojima je u vrijeme pandemije umanjena zarada, posebno se to odnosi na povrtlare i cvje?are.

Pro?elnik Mijok je rekao da i Viroviti?ko-podravska ?upanija poma?e svojim poljoprivrednicima, i to ne samo sada u vrijeme pandemije koronavirusa. Posebno je naglasio poticanje poljoprivredne proizvodnje u ruralnim dijelovima ?upanije te poticanje mladih poljoprivrednika.
Viroviti?ko-podravska ?upanija donijela je paket mjera za poljoprivrednike koji je u fazi provedbe, a drugi dio provedbe po?et ?e krajem lipnja.
U tom dijelu paketa bit ?e i program potpora male vrijednosti u poljoprivredi na koji ?e se mo?i javiti svi poljoprivrednici s podru?ja naše ?upanije za kupovinu opreme i svih potrepština za proizvodnju i manipulaciju poljoprivrednih proizvoda te još niz drugih mjera za pomo? poljoprivrednicima.

?lanovi Strukovne grupe iskazali su zadovoljstvo i pohvalili ?upaniju za donošenje mjera kojima se poti?e poljoprivredna proizvodnja.

Ve?u štetu od pandemije u poljoprivrednoj proizvodnji u?inile su relativno loše vremenske prilike koje su se odrazile na pojedine kulture, posebno na uljanu repicu koja je podbacila, dok su ostale ozime kulture dobre.

Proljetna sjetva obavljena je u optimalnim agrotehni?kim rokovima, ratarske kulture su dobrog vegetativnog izgleda i uz povoljne vremenske prilike, o?ekuju se prosje?ni prinosi.

Sadnja duhana obavljena je u optimalnim rokovima na ugovorenim površinama koje su na razini prošlogodišnjih i duhan se dobro razvija. Ako vremenske prilike tijekom vegetacije budu zadovoljavaju?e, o?ekuju se dobri prinosi.

Zbog povoljnih vremenskih uvjeta, uz dobre prinose i kvalitetu završena je i berba kamilice.
Problem su u proizvodnji kamilice povišene razine aktivnih tvari, osobito klorpirifosa te klomazona, terbutilazina i drugih, što dodatno stvara probleme proizvo?a?ima u plasmanu njihovih proizvoda te se apelira na proizvo?a?e poljoprivrednih kultura na pravilnu primjenu sredstava za zaštitu bilja.

Direktorica Poduzetni?kog inkubatora Neda Marti? predstavila je mjere Programa ruralnog razvoja i otvorene natje?aje.

Predstavnici ?K Virovitica predstavili su online Katalog hrvatskih proizvoda HGK, Znakove kvalitete uz mogu?nost prijave na natje?aj za bespovratna sredstva EU fonda te novu e-uslugu HGK dostupnu na portalu Digitalna komora.

Na sjednici je jednoglasno usvojen novi poslovnik o radu Strukovne grupe.

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站