Vrijeme odr?avanja: 23.01.2020.

Objavljeno: 27. 01. 2020. , A?urirano: 27. 01. 2020.

Pod predsjedanjem predsjednika HGK – ?K Virovitica Zlatka Pleše, 23. sije?nja odr?ana je prva sjednica Gospodarskog vije?a.

Za ?lanove Skupštine HGK za razdoblje 2020. – 2024., s podru?ja ?upanijske komore Virovitica izabrani su: Igor Švarc, rukovoditelj lanca opskrbe, kao predstavnik tvrtke Hrvatski duhani d.d. Virovitica, i Mario Bobanac, direktor i predstavnik tvrtke Zanatpromet - trgovina d.o.o. Virovitica.

Zlatko Pleša je izvijestio ?lanove Gospodarskog vije?a o tijeku priprema za 25. Viroexpo, me?unarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede, koji ?e se odr?ati u Virovitici, 13. – 15. o?ujka te o aktivnostima HGK – ?K Virovitica, kao jednog od organizatora sajma.

?K Virovitica ?e svojim ?lanicama koje se prijavljuju putem HGK, sufinancirati izlaganje na zajedni?kom izlo?benom prostoru, organizirati predstavljanje gospodarstava stranih zemalja te stru?na predavanja.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站