Vrijeme odr?avanja: 29.05.2019.

Objavljeno: 31. 05. 2019. , A?urirano: 31. 05. 2019.

Sektor za promet i veze Hrvatske gospodarske komore i ?upanijska komora Slavonski Brod, u suradnji s tvrtkom Tahograf d.o.o., organizirali su seminar Smart tahograf koji je 30. svibnja odr?an u ?upanijskoj komori Slavonski Brod.

Predavanje je organizirano radi što bolje informiranosti i edukacije ?lanica, pove?anja konkurentnosti na tr?ištu EU te podizanja sigurnosti cestovnog prometa.

Predava? Zoran Kalauz (Tahograf d.o.o.) predstavio je prednosti digitalnih tahografa s aspekta voza?a i poslodavaca s jedne i inspekcijskih slu?bi s druge strane. Upotreba digitalnih tahografa osigurava ve?u sigurnost na cestama, bolju zaštitu voza?a te suzbija nelojalnu konkurenciju. Istaknuto je da je cilj ove i sli?nih edukacija za prijevoznike djelovati preventivno, a ne represivno te tako ukloniti najve?e i naj?eš?e probleme s kojima se prijevoznici susre?u kako bi im se olakšalo poslovanje. Prema regulativi EU, sva nova vozila koja se prvi put registriraju moraju biti opremljena pametnim tahografom do 15. lipnja 2019. Na besplatnoj edukaciji sudjelovalo je 15-tak predstavnika tvrtki.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站