Vrijeme odr?avanja: 17.06.2019.

Objavljeno: 17. 06. 2019. , A?urirano: 17. 06. 2019.

Utjecaj Brexita na carinsko poslovanje i aktualnosti u carinskim postupcima tema je seminara koji se u organizaciji CroatiaPRO odbora pri Sektoru za promet i veze HGK, u suradnji s Carinskom upravom Ministarstva financija i ?upanijskom komorom Slavonski Brod, odr?ao 17. lipnja u HGK – ?upanijskoj komori Slavonski Brod.

Predavanja je odr?ala Ljubica Gali?, voditeljica Odjela za carinsko-porezni sustav CURH-a.

Na seminaru se govorilo o utjecaju povla?enja Velike Britanije iz ?lanstva Europske unije u vezi s podru?jem carina – Brexitom, aktualnostima u carinskim postupanjima te novostima i izmjenama u elektroni?kom sustavu carinskih odluka.

Predstavljene su novosti i izmjene u elektroni?kom sustavu carinskih odluka s naglaskom na mogu?nost izmjene zastupnika u postoje?em odobrenju, uvo?enje „novog“ odobrenja u aplikaciji – OTP odobrenja (za pru?anje usluga carinskog zastupanja), postupak podnošenja zahtjeva, donošenje odobrenja i njegove specifi?nosti.

Na seminaru je bilo govora i o aktualnostima kod puštanja robe u slobodni promet u vezi s primjenom „obra?unskog“ PDV-a, primjenom sni?ene stope PDV-a na odre?enu vrstu robe te primjenom instituta „vra?ene“ robe.

Sudionici su informirani i o primjeni posebnih postupaka iz aspekta odobrenja za posebne postupke koje vrijedi u više zemalja ?lanica te iz aspekta obveza korištenja INF obrazaca propisanih carinskim zakonodavstvom.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站