Vrijeme odr?avanja: 22.11.2019.

Objavljeno: 25. 11. 2019. , A?urirano: 25. 11. 2019.

U ?K Vukovar 22. studenoga odr?an je zanimljiv interaktivan seminar Podrobno prou?ite društvene medije koji je organiziran u suradnji s HUP-ovim Regionalnim uredom u Osijeku, u sklopu programa PUMA (program usavršavanja menad?era) te u partnerstvu s Googleom i Algebrom.

Predava? Krešimir Koru?njak, Google Digitizer i produkt-menad?er za digitalne programe – Algebra, na zanimljiv i interaktivan na?in sudionicima je pribli?io digitalne alate za pokretanje i razvoj online poslovanja malim i srednjim tvrtkama. U sklopu radionice bilo je rije?i o organizaciji plana i strategiji za društvene medije koje imaju velik utjecaj na uštedu vremena i energije. Najviše rije?i bio je o društvenoj mre?i Facebook, od same funkcionalnosti do prednosti digitalnog marketinga.

IMG_20191122_101539.jpg

Digitalna gara?a ?K Vukovar; Izvor: HGK
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站