Vrijeme odr?avanja: 28.05.2019. - 29.05.2019.

Objavljeno: 03. 06. 2019. , A?urirano: 03. 06. 2019.

Sastanak Mješovite komisije o me?unarodnom cestovnom prijevozu na kojemu su sudjelovala izaslanstva Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine odr?an je 28. i 29. svibnja 2019. godine u Zagrebu. Predstavnik Hrvatske gospodarske komore na sastanku bio je direktor Sektora za promet i veze HGK Dario Soldo. Na sastanku se raspravljalo o razmjena podataka o gospodarskoj razmjeni i cestovnom prijevozu, prijevozu tereta i prijevozu putnika.

Dogovoreno je da se za 2020. godinu razmijeni isti kontigent dozvola za obavljanje prijevoza tereta kao i prethodne godine. Prijevoz putnika, kako linijski tako i povremeni, obavlja se bez poteško?a te i dalje postoji interes prijevoznika s obje strane za otvaranjem novih linija. Na prijedlog hrvatske strane dogovoreno je da se dozvole za pograni?ni linijski prijevoz izdaju na rokom do dvije godine. Pristojbe za izdavanje dozvola za linijski prijevoz putnika napla?ivat ?e se u skladu s nacionalnim propisima jedne i druge strane. Kod odobravanja novih i izmjene postoje?ih linija, u slu?aju razlike u kilometra?i izme?u stajališta, dogovoreno je da ?e svaka strana primjenjivati svoj slu?beni daljinar. Razmjenjene su informacije vezane za potpisivanje Protokola uz Interbus ugovor kojim se regulira obavljanje linijskog prijevoza putnika.

Obje strane su suglasne da ?e od nadle?nih tijela zatra?iti da se postupak prelaska dr?avne granice, posebice u linijskom prijevozu putnika, ubrza koliko je mogu?e u okviru va?e?ih postupaka i propisa.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站