Akademija tehni?kih znanosti Hrvatske, u suradnji s Inovacijskim centrom Nikola Tesla i Hrvatskom gospodarskom komorom, organizirala je 6. prosinca na zagreba?kom Fakultetu elektrotehnike i ra?unarstva okrugli stol Digitalna inovativna rješenja za poljoprivredno-prehrambeni sektor. Okruglom stolu nazo?ilo je oko 70 sudionika iz ministarstava, gospodarstva i akademske zajednice. Navedene tri institucije ve? u nizu organiziraju okrugle stolove na teme koje su od iznimnog zna?aja za razvoj gospodarstva i društva, a povezano sa znanstvenim postignu?ima i znanstvenim trendovima s ciljem da se na odgovaraju?i na?in pribli?e akademske, znanstvene i poslovne zajednice.

IMG_20191206_133101.jpg
Publika na doga?anju; Izvor: HGK.


Osnovni cilj okruglog stola bio je ukazivanje na zna?aj digitalne transformacije poljoprivredno-prehrambenog sektora primjenom suvremenih koncepata i inovativnih rješenja koje nam donosi 4. industrijska revolucija. Pri tome, posebno je va?no istaknuti:

  • kako tehnika i tehnologija mogu pomo?i da imamo zdrav su?ivot s prirodom, tj. kako racionalno koristiti prirodne datosti: zemlju, vodu i zrak, a da pri tome ne devastiramo prirodu;
  • sinergijom domenskih znanja (agronomije, biotehnologije,…) i digitalnih tehnologija, kroz njegovanje interdisciplinarnosti i transdisciplinarnosti mogu se polu?iti veliki iskoraci u poljoprivredno prehrambenom sektoru. Zato je nu?no potrebno zajedništvo po svim razinama djelovanja: od pojedinaca, skupina, institucija, sektora i pametnih politika;
  • uspostavljati i izgra?ivati dijalog me?u zainteresiranim ?imbenicima iz: poljoprivredno-prehrambenog sektora, javne i lokalne uprave i akademske/istra?iva?ke zajednice;
  • poticati razmišljanja i djelovanja koja su usmjerena op?em dobru i javnom interesu u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

Okrugli stol sastojao se od dva dijela. Prvi je bio namijenjen studentskim prezentacijama iz programa Imagine, Create, Innovate: Smart Agriculture te su prezentirana inovativna rješenja najuspješnijih studentskih projekata.

FER-1084.jpg
Publika skupa; Izvor: HGK.


U drugom dijelu Okruglog stola odr?ane su sljede?e prezentacije predstavnika znanstvenih ustanova, dr?avnih institucija i gospodarskog sektora:

Organizator okruglog stola je Odbor za suradnju s gospodarstvom i regionalni razvoj Akademije tehni?kih znanosti Hrvatske, u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Inovacijskim centrom Nikola Tesla.

Više o doga?anju prona?ite na poveznici.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站