Objavljeno: 27. 04. 2020. , A?urirano: 28. 05. 2020.

Sto?er civilne zaštite RH donio je 28. svibnja 2020. Odluku o izmjenama Odluke o nu?nim mjerama ograni?avanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslu?nih djelatnosti i odr?avanja sportskih i kulturnih doga?anja kojom se:

 • ukida zabrana javnih doga?anja i okupljanja s više od 40 ljudi te ?e se od danas broj ljudi koji mogu biti prisutni na pojedinim javnim doga?anjima i okupljanjima odre?ivati  preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, zajedno s ostalim protuepidemijskim mjerama
 • sportska natjecanja mo?i ?e se odr?avati bez prisustva gledatelja, od 30. svibnja na otvorenom i od 13. lipnja u zatvorenim objektima

 

Sto?er civilne zaštite RH donio je 18. svibnja 2020. Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o nu?nim mjerama ograni?avanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslu?nih djelatnosti i odr?avanja sportskih i kulturnih doga?anja.

Sto?er civilne zaštite RH donio je 10. svibnja 2020. Odluku o izmjeni Odluke o nu?nim mjerama ograni?avanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslu?nih djelatnosti i odr?avanja sportskih i kulturnih doga?anja prema kojoj su relaksirane mjere rada i ograni?avanja društvenog okupljanja te omogu?ava se okupljanje do 40 osoba na jednom mjestu.

Protuepidemijske mjere koje se nala?u ovom Odlukom odnose na:

 1. zabrana odr?avanja svih javnih doga?anja i okupljanja više od 40 osoba na jednom mjestu
 2. obustava kulturnih djelatnosti, izuzev rada knji?nica, muzeja, galerija, antikvarijata i knji?ara, te odr?avanje proba umjetnika i djelatnika u kulturi pojedina?no ili u manjim skupinama
 3. obustava odr?avanja revija i sajmova
 4. obustava rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara
 5. obustava rada bazena
 6. obustava rada sauna
 7.  obustava svih sportskih natjecanja na otvorenom
 8. obustava svih sportskih natjecanja u zatvorenim objektima
 9.  obustava odr?avanja dje?jih i drugih radionica i
 10.  obustava rada škola stranih jezika

Poslovni subjekti kojima nije obustavljen rad mogu se odvijati uz pridr?avanje svih op?ih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa koje Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje na svojim mre?nim stranicama. 

Od 13. svibnja sva vje?bališta i teretane mogu raditi, a bazeni mogu po?eti s radom od 18. svibnja

Tko mo?e raditi i pod kojim uvjetima, saznajte OVDJE.

Preporuke za sprje?avanje infekcije mo?ete prona?i ovdje: 

Trgovine koje zapo?inju s radom
Uslu?ne djelatnosti 
Zadr?avanje ljudi u zatvorenim prostorima
Knji?nice i antikvarijati
Muzeji, galerije i ostali izlo?beni prostori
Maske za lice, medicinske i zaštitne maske
Trening sportaša i sportašica I. i II. kategorije

Poslodavci su obvezni:

 • organizirati rad od ku?e gdje je mogu?e, otkazati sastanke ili organizirati telekonferencije i koristiti druge tehnologije za odr?avanje sastanaka na daljinu
 • otkazati slu?bena putovanja izvan dr?ave osim nu?nih
 • zabraniti dolazak na radna mjera radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebni suhi kašalj i kratki dah.
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站