Prema uputama Carinske Uprave, tiskanice je korisnik obvezan popuniti pisa?im strojem ili osobnim ra?unalom (ne rukom). Jezik za popunjavanje je hrvatski, a savjetujemo i engleski ili jezik zemlje privremenog uvoza. Robu treba detaljno opisati i navesti oznaku valute (ako nije izra?ena u kunama).

Za vas smo pripremili predloške za popunjavanje na PC-u (u Excelu ili Wordu, prema ?elji), a podatke je potrebno upisivati preko natuknica koje pišu u pojedinim rubrikama.

Na mjesto teksta u tablicama upišite svoj tekst (u skladu s Uputama koje ste dobili u HGK) i isprintajte na ve? kupljene tiskanice te potom ispunjeno donesite u HGK na ovjeru.

Predloške mo?ete skinuti na sljede?im poveznicama (ili u rubrici Prate?i dokumenti u desnom stupcu ove stranice):

Trebate popuniti:

  • ZELENE KORICE: rubrike A, B, C i pole?inu (glavni popis robe – kolone 1, 2, 3, 4, 5 i ukupno kolone 3, 4, 5)
  • ULO?NI LISTOVI : rubrike A, B, C, D, E i pole?inu (glavni popis robe – kolone 1, 2, 3, 4, 5 i ukupno kolone 3, 4, 5)

NA ULO?NIM LISTOVIMA NE UPISIVATI DATUM I MJESTO, NITI SE POTPISIVATI. To se upisuje prilikom prelaska pojedine granice.

 

Tko je nositelj (rubrika A.)?

Nositelj je fizi?ka osoba koja ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj ili tvrtka sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske.

Tko je zastupnik (rubrika B.)?

Zastupnik je osoba koja putuje s ATA karnetom.

Mo?e biti prijevoznik ili neka druga osoba koju nositelj opunomo?i. Ako je ta osoba strani dr?avljanin ili se u trenutku uzimanja ATA karneta još ne zna tko ?e to?no putovati s robom i ATA karnetom, u rubriku B. „zastupnik“ upisuje se tekst: „posebna punomo?“ ili „letter of authority“. Obrazac posebne punomo?i (koji sami popunjavate i ovjeravate) mo?e se dobiti u HGK.

Ako su nositelj ATA karneta i zastupnik ista osoba, tako?er se u rubriku B. „zastupnik“ upisuje ime i prezime nositelja iz rubrike A.

Što je namjena robe (rubrika C.)?

Namjena robe mo?e biti: sajam, izlo?ba, uzorak, stru?na oprema, testiranje, prezentacija i ostalo (na engleskom: professional equipment, commercial samples, fairs and exhibitions, other).

Pole?ina (glavni popis robe)

Potrebno je popuniti kolone 1, 2, 3, 4, 5 i ukupno kolone 3, 4, 5. Robu u koloni 2 je potrebno detaljno opisati, pogotovo specifi?nu opremu (navesti marku, serijske brojeve i sl. oznake). 

Ispravno popunjen ATA karnet vra?a se u HGK na ovjeru i tek po završetku ovjere korisnik mo?e putovati.

Ovjeren ATA karnet potrebno je na svakomu grani?nom prijelazu predo?iti carinskim vlastima.

Nakon isteka, ATA karnet i svi iskorišteni taloni obavezno se vra?aju izdavatelju, odnosno Hrvatskoj gospodarskoj komori koja ih je izdala.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站