OBAVIJEST -  Pla?anje za kupovinu tiskanica i ovjeru ATA karneta mo?e se izvršiti isklju?ivo putem uplate na IBAN HGK.

NR KINA od 9. sije?nja 2019. proširuje kategorije privremenog uvoza u svoju zemlju (Aneks B2-Profesionalna oprema i Aneks B3-Komercijalni uzorci)

Hrvatska je na 18. mjestu po broju izdanih ATA karneta u prvoj polovici 2018. godine, ukupan poredak dr?ava mo?ete pogledati ovdje.  

KATAR je nova ?lanica ATA lanca od 1. kolovoza 2018.!

OBAVIJEST - Preselili smo na novu adresu: Nova cesta 7, 10000 Zagreb

KAZAHSTAN je nova ?lanica ATA lanca od 01. travnja 2017.!

Od 1. travnja 2017. godine Kazahstan prihva?a ATA karnet kao dokument privremenog uvoza za:

  • robu namijenjenu sajmovima i izlo?bama,
  • stru?nu opremu,
  • uzorke, ambala?u, kontejnere, palete,
  • robu za potrebe obrazovanja, znanosti i kulture,
  • sportsku opremu,
  • materijale za turisti?ku promid?bu,
  • ?ivotinje za izlo?be, treninge i sl.

ATA karnet se popunjava na engleskom jeziku. Carina mo?e tra?iti prijevod glavnog popisa robe na kazaški ili ruski jezik ako je ATA karnet ispunjen na engleskom ili bilo kojem drugom jeziku.

Do Kazahstana se s ATA karnetom mo?e do?i isklju?ivo avionskim putem.

 

 

 

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站