Objavljeno: 13. 07. 2018. , A?urirano: 18. 07. 2018.

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga Znakovi kvalitete, Referentna oznaka: KK.03.2.1.11.
Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduze?ima s ciljem da dobivanjem znakova kvalitete pove?aju svoju konkurentnost te pridonesu pove?anju prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i usluga na otvorenom tr?ištu.

Cilj je Poziva pove?anje prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova, ?ime ?e se osigurati preduvjeti za pove?anje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedi?no pridonijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedni?kom i svjetskom tr?ištu.

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima vau?erima ?e se sufinancirati projektne aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje prava uporabe znakova kvalitete:
- Hrvatska kvaliteta
- Izvorno hrvatsko

Najviši iznos potpore koji se mo?e dodijeliti pojedinom projektu iznosi 75.000,00 kuna, a maksimalni intenzitet potpore koja se mo?e dodijeliti iznosi 100 posto.

Bespovratna sredstva dodjeljivat ?e se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 10. rujna 2018., od 11 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspolo?ivih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 7.500.000,00 kuna.

Projektni prijedlozi podnose se elektroni?ki, putem sustava eFondovi.
Pitanja s jasno nazna?enom referencom na Poziv mogu?e je poslati isklju?ivo putem elektroni?ke pošte na e-adresu: P16-zk@mingo.hr.
Upiti zaprimljeni na druge adrese ne?e biti uzeti u obzir, niti ?e odgovori na tako postavljena pitanja biti objavljeni na na?in propisan pravilima Poziva.

Natje?ajnu dokumentaciju mo?ete prona?i ovdje.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站