Vrijeme odr?avanja: 03.07.2019.

Odr?ana Skupština povodom obilje?avanja 100. godišnjice osnivanja ICC-ja

Objavljeno: 03. 07. 2019. , A?urirano: 03. 07. 2019.

„Na globalnoj sceni danas su pred nama brojni izazovi. Rastu?e trgovinske tenzije Kine i SAD-a nepovoljno utje?u na me?unarodnu trgovinu i stvaraju nove rizike i izazove za svjetsko gospodarstvo, pa tako i hrvatsko. Rast svjetskog gospodarstva usporava, a globalni je protekcionizam u porastu. Stoga je za ICC imperativ pronalazak rješenja za nove potrebe naših ?lanica u 21. stolje?u“, istaknuo je predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilovi? na sve?anoj sjednici Skupštine povodom obilje?avanja 100. godišnjice osnivanja Me?unarodne trgova?ke komore (ICC) i 15. godišnjice osnivanja ICC-ja Hrvatska.Luka Burilovi?.jpgPredsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilovi?; Izvor: HGK

 

Naglasio je da je za malu zemlju poput Hrvatske od izuzetne va?nosti ja?anje znanja i pra?enja globalnih trendova u me?unarodnoj trgovini, kako bi se osna?ila nacionalna ekspertiza i konkurentnost. „Zato smo ponosni što je ICC Hrvatska 2003. godine postao dijelom globalne obitelji ICC-ja i što smo tijekom 15-godišnjeg djelovanja postigli brojne pozitivne rezultate“, poru?io je Burilovi?.

Izaslanica predsjednika Vlade RH i dr?avna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta Nataša Mikuš ?igman je kazala da ICC Hrvatska svojim radom pridonosi provedbi politika koje su vrlo va?ne, poput trgovinske i investicijske politike. „Va?nu ulogu igraju i u vansudskom rješavanju sporova, a sve to pridonosi razvoju gospodarstva i boljem standardu naših gra?ana“, kazala je Mikuš ?igman, dodavši kako su jasna pravila na globalnom tr?ištu pokreta? ekonomskog razvoja.Nataša Mikuš ?igman.jpgIzaslanica predsjednika Vlade RH i dr?avna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta Nataša Mikuš ?igman; Izvor: HGK

 

„ICC je va?an zbog svoje temeljne ideje o harmonizaciji me?unarodne trgovine. To je istinski velika ideja i svi koji rade u izvozu znaju što to zna?i. Rije? je o iznimnoj organizaciji, a ICC Hrvatska baštini njihova stogodišnja postignu?a. Smatram da tek dolazi vrijeme kad ?e potreba za harmonizacijom biti još ve?a jer se me?unarodna trgovina intenzivira“, poru?io je izaslanik predsjednice RH i ?lan Vije?a za gospodarska pitanja Darinko Bago.

Darinko Bago.jpgDarinko Bago, predsjednik Uprave Kon?ar-Elektroindustrije; Izvor: HGK

 

Glavni tajnik ICC-ja John W. H. Denton je izjavio kako ICC Hrvatska radi iznad svojih mogu?nosti te da se trebaju ponositi doprinosom koji daju ure?enju me?unarodne trgovine. „Ponekad je lako spavati na lovorikama, ali mi moramo gledati i idu?ih stotinu godina i kreirati kvalitetne uvjete za poslovanje globalnih tvrtki. To je naša svrha – osiguranje mira, prosperiteta i jednakih prilika za sve. Trgovina i tehnologija moraju raditi u interesu svih gra?ana i poduzetnika, ne samo onih velikih i u razvijenim zemljama“, rekao je Denton, dodavši da je ICC prepoznao va?nost odr?ivog razvoja i zaustavljanja klimatskih promjena. „Ne smijemo popustiti kratkoro?nim investicijskim interesima, ve? moramo razmišljati na duge staze, a to ?ele i naše ?lanice. Da bi o?uvali naš teško ste?eni ugled, moramo se uhvatiti u koštac s globalnim problemima jer o tome ovisi budu?nost svjetske ekonomije“, zaklju?io je Denton.

John W. H. Denton.jpgGlavni tajnik ICC-ja John W. H. Denton; Izvor: HGK

 

Petnaest godina postignu?a ICC-ja Hrvatska i budu?e izazove predstavila je glavna tajnica ICC-ja Hrvatska Sun?anica Skupnjak Kapi?, naglasivši da su odr?ali brojne edukacije o me?unarodnim trgova?kim, arbitra?nim, bankarskim i drugim pravilima te preveli cijeli niz publikacija ICC-ja iz podru?ja me?unarodne trgovine i vanjskotrgovinskoga poslovanja.

Sun?anica Skupnjak Kapi?.jpgGlavna tajnica ICC-ja Hrvatska Sun?anica Skupnjak Kapi?; Izvor: HGK

 

„U svih 12 komisija ICC-ja imamo svoje ?lanove, ukupno 160 stru?njaka iz Hrvatske koji rade na uspostavi jedinstvenih pravila, vodi?a i kodeksa ICC-ja. Cilj nam je pridonijeti daljnjem unaprje?enju rada ICC-ja Hrvatska sukladno novoj strateškoj viziji i izazovima 21. stolje?a. ?elimo i dalje ja?ati nacionalne kapacitete i ekspertizu u me?unarodnom poslovanju kako bismo se što bolje pozicionirali na me?unarodnom tr?ištu, pove?ali izvoz i konkurentnost. Ujedno nam je cilj pridonijeti i aktivno sudjelovati u zagovaranju politika u pitanjima me?unarodne trgovine od interesa za naše ?lanice. Iako smo mala zemlja, va?no je da se naš glas u svijetu putem ICC-ja što više ?uje“, poru?ila je Skupnjak Kapi?.

Na panel raspravi pod nazivom „Iskustva i doprinos ?lanica ICC-ja Hrvatska kreiranju globalnih politika i odgovorima na izazove me?unarodne trgovine“ sudjelovali su Davor Babi?, ?lan Me?unarodnog arbitra?nog sudišta ICC-ja i redoviti profesor na Katedri za me?unarodno privatno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, Darinko Bago, predsjednik Uprave Kon?ar-Elektroindustrije, Gordana Kova?evi?, predsjednica Uprave Ericssona Nikole Tesle, Davor Mayer, ?lan Uprave INA-Industrije nafte i Hrvoje Kolari?, ?lan Uprave Podravke. Bago je istaknuo da im arbitra?no sudište ICC olakšava poslovanje. „Dolazimo iz zemlje koja je mala  i ne mo?emo se zatvoriti. Zato nam je va?no da na globalnom tr?ištu imamo fer odnose i da smo u poziciji da argumentirano prezentiramo svoje stavove, a u svemu tome nam je ICC od velike pomo?i“, rekao je Bago. Kova?evi? je dodala da ICC daje glas svima pa i onima najmanjima. „Izuzetno je bitno da se svi brzo prilago?avamo promjenama digitalnoga doba. Mi smo veliki izvoznici, a posebno se ponosimo izvozom znanja. Zato nam je va?na uskla?enost svih procesa i tu smo, u suradnji s ICC-jem, postavili vrlo visoke standarde“, istaknula je Kova?evi?.

Me?unarodna trgova?ka komora osnovana je 1919. godine u Parizu i predstavlja najve?u svjetsku poslovnu organizaciju koja zastupa interese svjetske poslovne zajednice prema Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i Ujedinjenim narodima. Danas djeluje putem 93 nacionalna odbora koji zajedno s izravnim ?lanovima diljem svijeta obuhva?aju globalnu mre?u od 6,5 milijuna tvrtki u više od 130 zemalja. U Hrvatskoj je Nacionalni odbor osnovan 2003. godine, a danas ima 82 ?lanice, od vode?ih hrvatskih tvrtki do udru?enja, odvjetnika i predstavnika akademske zajednice.

Burilovi?, Skupnjak Kapi? i Denton.jpgLuka Burilovi?, Sun?anica Skupnjak Kapi? i John W. H. Denton; Izvor: HGK
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站