Vrijeme odr?avanja: 19.06.2019.

Objavljeno: 19. 06. 2019. , A?urirano: 04. 07. 2019.

U Rektoratu Sveu?ilišta u Dubrovniku 19. lipnja odr?ana je sedma dodjela nagrada za najbolje studentske radove projekta WebPoSt (studentske izradbe web-stranica za poduzetnike).  

Projekt WebPoSt nastao je u suradnji Odjela za elektrotehniku i ra?unarstvo Sveu?ilišta u Dubrovniku i ?upanijske komore Dubrovnik. Cilj je projekta povezati studente s poslovnim sektorom kako bi dobili iskustvo i saznanja o funkcioniranju poslovnog sektora. U skladu s tim ciljem studenti Odjela za elektrotehniku i ra?unarstvo Sveu?ilišta u Dubrovniku za male poduzetnike i udruge izra?uju web-stranice.

Povjerenstvo za ocjenjivanje (mentor Ivan Grbavac, Ivan Ivi?evi? Bakuli? iz tvrtke Insoma i Jelena Dikli? iz ?K Dubrovnik) odabralo je tri najbolje web-stranice, od ukupno 19.

Predsjednica ?K Dubrovnik Terezina Orli? i rektor Sveu?ilišta u Dubrovniku Nikša Burum uru?ili su nagrade i pohvalnice studentima. Pritom je Orli? rekla: "?estitam poduzetnicima što su prepoznali priliku za ulazak u digitalni svijet jer bez prisustva na internetu moderno poslovanje ne mo?e se niti zamisliti. Ovaj je projekt u cjelini pravi primjer povezivanja gospodarstva s obrazovanjem, što je naše Sveu?ilište prepoznalo i podr?alo."

Rektor Burum istaknuo je: “?estitam studentima na odli?no odra?enom poslu. Vidi se iz godine u godinu da imamo sve bolje i uspješnije mlade ljude. Nadam se da ?e im ovo iskustvo biti od koristi u budu?em radu.”

Dobitnici nagrada su:

1. mjesto: Mato Hazdovac izradio je web-stranicu za tvrtku Fingerprint design.

2. mjesto: Nikolina Šanovsky izradila je web-stranicu za Jezuite d.o.o.

3. mjesto: Luka Krneti? izradio je web-stranicu za tvrtku Led i to d.o.o.

Ostali studenti dobili su priznanja: Ivica ?ur?ija za tvrtku FilluArt; Tin Modri? za Skeleton d.o.o.; Matej Kajini? za frizerski salon L&p i Apartman Dam; Martina Sekulo za Mediamik d.o.o.; Dario Majstorovi? za Geo Grupu d.o.o.; Marin Mijani? za KUD "Sveti Juraj Osojnik"; Elena Mojaš za Sunny Day; Damjan An?elkovi? za Fidelitas d.o.o.; Tomislav Tomi? za Badmintonski klub Dubrovnik; Ivana Brailo za Mediatis grupu j.d.o.o.; Karlo Arbanas za Time for me; Bo?o Lopi?i? za Lighgting d.o.o; Josipa Kardum za Obrt Prin?ipesa; Davor Curi? za Obrt Toni te Jure Pirja? za Graf d.o.o. 

Bo?o D?amarija uime studenata zahvalio je na pru?enoj prilici uklju?ivanja u poduzetni?ke vode, dok je predstavnica tvrtke Led i to d.o.o. zahvalila na lijepoj i korisnoj suradnji Komori, Sveu?ilištu, a posebno studentu na odli?nim idejama za izvedbu web-stranice. 

Dokaz je uspješnosti WebPoSt projekta pove?ani broj zainteresiranih poduzetnika koji premašuje broj studenata uklju?enih u projekt. Stoga su ove godine neki studenti izra?ivali po dvije web-stranice, što pridonosi njihovoj praksi i iskustvu rada s budu?im klijentima.

 

 webpost.19.6.19.jpg

Sudionici; Izvor: HGK

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站