Objavljeno: 19. 05. 2020. , A?urirano: 20. 05. 2020.

U Prijedlogu odluke o izmjeni Odluke o naknadi za obnovljive izvore energije i visokou?inkovitu kogeneraciju i Prijedlogu Uredbe o kriterijima za pla?anje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokou?inkovitu kogeneraciju, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike nije uva?ilo nijedan prijedlog HGK niti bilo kojeg drugog sudionika javnog savjetovanja.

Komora je predlagala da se predlo?eno umanjenje visine naknade za tvrtke s potrošnjom elektri?ne energije ve?om od 1 GWh godišnje primjenjuje i na manje potroša?e jer bi po prihva?enom modelu tek 85 tvrtki od ukupno 809 moglo ostvariti to pravo.

„Predlo?eni model kao uvjete odre?uje da tvrtka mora imati godišnju potrošnju elektri?ne energije ve?u od 1 GWh te elektri?ni intenzitet (omjer troškova za elektri?nu energiju i bruto dodane vrijednosti) ve?i od pet posto, odnosno ve?i od 20 posto za velik broj industrijskih tvrtki u proizvodnji namještaja, tekstila, ko?e i obu?e te nekim drugim industrijama. Time se prednost daje velikim potroša?ima elektri?ne energije u odnosu na one manje iako i drugi proizvo?a?i tako?er mogu imati velik udio troškova za struju. Stoga je HGK, u dogovoru sa svojim ?lanicama, predlagao da se prednost daje kriteriju udjela troškova za elektri?nu energiju u ukupnim troškovima jer bi se tako obuhvatio ve?i i reprezentativniji broj tvrtki kojima troškovi za elektri?nu energiju predstavljaju znatnu stavku u poslovanju, a ne bi se kompromitirale spomenute EU smjernice“, istaknuo je potpredsjednik HGK za industriju i energetiku Tomislav Radoš, dodavši da je sporna i klasifikacija tvrtki po NKD-u.

Iz Udru?enja drvno-prera?iva?ke industrije HGK naglasili su kako je dosta tvrtki iz tog sektora vrlo blizu praga od 1 GWh, ali ga ne prelaze, stoga ?e biti najviše pogo?ene jer ?e njihova izravna konkurencija prakti?ki dobiti znatne pogodnosti smanjenjem naknade, a oni ?e upravo izgubiti mogu?nost pove?anja obujma aktivnosti promatrane industrije paralelno uz njenu konkurentnost.

Iz redova tvrtki Udru?enja poljoprivrede tra?ilo se ukidanje naknade za tvrtke koje koriste vlastita postrojenja OIE izvan tarifnog sustava te viškove predaju u mre?u, a njihovo se vlastito korištenje obnovljive energije ni na koji na?in ne vrednuje.

Direktor bjelovarske tvrtke Gala i predsjednik ?K Bjelovar Jakov ?ori? smatra da tvrtke poput njegove, koje ve? proizvode energiju za svoje potrebe koriste?i OIE, treba u potpunosti osloboditi pla?anja te naknade. „Time bi se dodatno potaknulo na nova ulaganja u OIE te da se tvrtke koje tek planiraju uvesti sustav proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije br?e uklju?e u projektiranje i izvedbu“, kazao je ?ori?, napomenuvši kako Gala godišnje troši 900.000 kWh pa ne zadovoljava kriterije za umanjenje naknade, ali putem fotonaponskog sustava (vlastita investicija) zadovoljava više od 50 posto svojih potreba, to?nije 485.000 kWh.

Zato je HGK za takve tvrtke predlo?io ukidanje pla?anja OIE naknade budu?i da same pridonose pove?anju udjela obnovljive energije u ukupnoj potrošnji, za što ne dobivaju nikakvu drugu naknadu.

Uz poljoprivrednike i drvoprera?iva?e, svoje su zahtjeve imale i tvrtke iz Udru?enja ko?arsko-prera?iva?ke industrije HGK, Udru?enja tekstilne i odjevne industrije te Grupacije za gumu, a uklju?ile su se i tvrtke koje imaju postrojenja u sustavu ETS-a kojima ?e se pove?ati naknada za OIE, a ?lanice su Zajednice HGK za zaštitu okoliša u gospodarstvu. Svi su oni detaljno obrazlo?ili i argumentirali svoje prijedloge, no Ministarstvo ništa od navedenog nije prihvatilo.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站