Vrijeme odr?avanja: 05.03.2020. - 26.04.2020.

TAITRA (Taiwan External Trade Development Council), najve?a neprofitna organizacija za promicanje trgovine na Tajvanu, organizator je brojnih sajmova na Tajvanu. U nastavku mo?ete prona?i popis sajmova za koje TAITRA nudi poticaje hrvatskim tvrtkama da sudjeluju kao posjetitelji, a u nekim slu?ajevima nude i izlaga?ki prostor, za što je potrebno s njima izravno kontaktirati.

Ako ste zainteresirani za sudjelovanje na nekom od ponu?enih sajmova, molimo vas da pošaljete e-poruku Jeleni Dumi?i? (na e-adresu jdumicic@www.taikochao.com) najkasnije mjesec dana prije odr?avanja sajma kako bi vas povezala s uredom Taitre u Budimpešti za daljnju koordinaciju sudjelovanja.

 Zbog epidemije korona virusa u Aziji TAITRA pomi?e datume odr?avavanja sajmova Taipei Cycle i TaiSPO na svibanj 2020. - više informacija u objavi za medije u prate?im dokumentima. 

Taipei Cycle   

Trajanje: 4. – 7. o?ujka 2020.

Taipei International Cycle Show

Web: www.taipeicycle.com.tw

Podru?ja koja sajam obuhva?a: kompletni bicikli, dijelovi i dodatna oprema za bicikle, e-bicikli i pogonske jedinice, biciklisti?ka odje?a i dodaci. 

Poticaji koje nudi TAITRA:

 1. Ako tvrtka ima godišnji prihod ve?i od 5 milijuna ameri?kih dolara, sufinancira se avionska karta China Airlinesa (jedna osoba iz jedne tvrtke) do maksimalne vrijednosti od 20.000 novih tajvanskih dolara – NTD (oko 4450 kuna)
 2. Ako godišnji prihod tvrtke prelazi 300.000 ameri?kih dolara, sufinancira se jedna soba s maksimalnim dopuštenjem od 12.000 novih tajvanskih dolara (oko 2670 kuna) – koristi se za smještaj do ?etiri no?i

 

 

TaiSPO

Trajanje: 5. – 7. o?ujka 2020.

Taipei International Sporting Goods Show

Web: www.taispo.com.tw

Podru?ja koja sajam obuhva?a: oprema za fitness, pametni sportovi, nosivi ure?aji, fitness-usluge, outdoor, sportske lopte, sportska odje?a, ronila?ka oprema.

 

Poticaji koje nudi TAITRA

 1. Ako tvrtka ima godišnji prihod ve?i od 5 milijuna ameri?kih dolara, sufinancira se avionska karta China Airlinesa (jedna osoba iz jedne tvrtke) do maksimalne vrijednosti od 20.000 novih tajvanskih dolara (oko 4450 kuna)
 2. Ako godišnji prihod tvrtke prelazi 300.000 ameri?kih dolara, sufinancira se jedna soba s maksimalnim dopuštenjem od 12.000 novih tajvanskih dolara (oko 2670 kuna) – koristi se za smještaj do ?etiri no?i

 

Zbog epidemije korona virusa u Aziji TAITRA odga?a odr?avavanje sajma Taiwan International Boat Show do daljnjega - više informacija u objavi za medije u prate?im dokumentima. 

Taiwan International Boat Show

Trajanje: 12. – 15. o?ujka 2020.

Web: www.boatshow.tw/en_US/index.html

Podru?ja koja sajam obuhva?a: sve ponude jahti, jedrilica, motornih brodica i ribarskih plovila, strojeva, opreme, dijelova i pribora;  pomorska istra?ivanja, dizajn, brodske usluge i udru?enja, ronila?ki i ribolovni proizvodi, proizvodi za slobodno vrijeme, vodeni sportovi, rekreacija i turizam, luksuzni proizvodi

 

Poticaji koje nudi TAITRA

 1. Ako tvrtka ima godišnji prihod ve?i od 5 milijuna ameri?kih dolara, sufinancira se avionska karta China Airlinesa (jedna osoba iz jedne tvrtke) do maksimalne vrijednosti od 20.000 novih tajvanskih dolara (oko 4450 kuna)
 2. Ako godišnji prihod tvrtke prelazi 300.000 ameri?kih dolara, sufinancira se jedna soba s maksimalnim dopuštenjem od 12.000 novih tajvanskih dolara (oko 2670 kuna) – koristi se za smještaj do ?etiri no?i
 3. Ako je predstavnik stranog udru?enja industrije ili profesionalnog medija – sufinancira se avionska karta China Airlinesa za povratno putovanje u ekonomskoj klasi, jedna soba s maksimalnom naknadom od 15.000 novih tajlandskih dolara (oko 3300 kuna) – koristi se za smještaj do 4 no?i, organiziran prijevoz aerodrom – hotel – aerodrom 

 

Taipei AMPA

Trajanje: 15. – 18. travnja 2020.

Taipei International Show autodijelova i pribora

Web: www.taipeiampa.com.tw

Podru?ja koja sajam obuhva?a: dijelovi automobila, svjetiljke i primjena LED-ova, dijelovi motora, elektri?ni dijelovi za motor, sustav pogona, upravlja?a, ko?nice i sustav za upravljanje ko?nicama, automobilski okviri i dijelovi, sustav ovjesa i šasije, prilago?ene performanse autodijelova, pneumatske gume i cijevi, alati za automobilske popravke, proizvodi za odr?avanje automobila, elektronika povezana s naplatom cestarina, videonadzor autocesta, upravljanje energijom, IoV, oprema za testiranje, prilago?eni automobili, proizvodi za podešavanje i bojenje automobila, gume i naplatci, odr?avanje opreme i dr.

 

Poticaji koje nudi TAITRA

 1. Ako tvrtka ima godišnji prihod ve?i od 5 milijuna ameri?kih dolara, sufinancira se avionska karta China Airlinesa (jedna osoba iz jedne tvrtke) do maksimalne vrijednosti od 20.000 novih tajvanskih dolara – NTD (oko 4450 kuna)
 2. Ako godišnji prihod tvrtke prelazi 300.000 ameri?kih dolara, sufinancira se jedna soba s maksimalnim dopuštenjem od 12.000 novih tajvanskih dolara (oko 2670 kuna) – koristi se za smještaj do ?etiri no?i

 

 

Autotronics

Trajanje: 15. – 18. travnja 2020.

Taipei International Automobile Electronics Show

Web: www.taipeiampa.com.tw

Podru?ja koja sajam obuhva?a: automobilski elektroni?ki proizvodi, dijelovi i dijelovi za automobile, sustavi upravljanja motorom i elektromotorni pogoni, elektri?ni sustavi karoserije automobila, LED proizvodi, multimedijski telematika / informacijski sustavi pogona, GPS proizvodi, sustavi sigurnosti i sigurnosti vozila, automobilska elektronika, oprema i usluge za testiranje, proizvodnja opreme za automobilsku elektroniku itd.

 

Poticaji koje nudi TAITRA

 1. Ako tvrtka ima godišnji prihod ve?i od 5 milijuna ameri?kih dolara, sufinancira se avionska karta China Airlinesa (jedna osoba iz jedne tvrtke) do maksimalne vrijednosti od 20.000 novih tajvanskih dolara – NTD (oko 4450 kuna)
 2. Ako godišnji prihod tvrtke prelazi 300.000 ameri?kih dolara, sufinancira se jedna soba s maksimalnim dopuštenjem od 12.000 novih tajvanskih dolara (oko 2670 kuna) – koristi se za smještaj do ?etiri no?i 

 

Motorcycle Taiwan

Trajanje: 15. – 18. travnja 2020.

Tajvanski me?unarodni sajam motocikala

Web: www.motorcycletaiwan.com.tw/en_US/index.html

Podru?ja koja sajam obuhva?a: motocikli, teški motocikli, skuteri, motori i dijelovi, okviri za motocikle, dijelovi i pribor za motocikle, pribor motociklista, prilago?eni bicikli i pribor, oprema za kontrolu emisija, oprema za odr?avanje, dijelovi i pribor, proizvodna oprema. 

Poticaji koje nudi TAITRA

 1. Ako tvrtka ima godišnji prihod ve?i od 5 milijuna ameri?kih dolara, sufinancira se avionska karta China Airlinesa (jedna osoba iz jedne tvrtke) do maksimalne vrijednosti od 20.000 novih tajvanskih dolara – NTD (oko 4450 kuna)
 2. Ako godišnji prihod tvrtke prelazi 300.000 ameri?kih dolara, sufinancira se jedna soba s maksimalnim dopuštenjem od 12.000 novih tajvanskih dolara (oko 2670 kuna) – koristi se za smještaj do ?etiri no?i 

 

Fastener Taiwan

Odr?ava se: 21. – 23. travnja 2020.

Taiwan International Fastener Show

Web: www.fastenertaiwan.com.tw

Podru?ja koja sajam obuhva?a: matice i vijci, oprema za proizvodnju pri?vrsnih elemenata, stezni alati, brojila i instrumenti, asortiman pri?vrsnih elemenata.

 

Poticaji koje nudi TAITRA

 1. Ako tvrtka ima godišnji prihod ve?i od 5 milijuna ameri?kih dolara, sufinancira se avionska karta China Airlinesa (jedna osoba iz jedne tvrtke) do maksimalne vrijednosti od 20.000 novih tajvanskih dolara – NTD (oko 4450 kuna)
 2. Ako godišnji prihod tvrtke prelazi 300.000 ameri?kih dolara, sufinancira se jedna soba s maksimalnim dopuštenjem od 12.000 novih tajvanskih dolara (oko 2670 kuna) – koristi se za smještaj do ?etiri no?i

 

Giftionary & Culture Creative Taipei

Trajanje: 23. – 26. travnja 2020.

Web: www.giftionery.net

Podru?ja koja sajam obuhva?a: poslovni darovi i uredski materijal, reklamni artikli, oprema za ku?anstvo, školski i uredski pribor, rukotvorine i obrtni?ki proizvodi, ku?anski pribor, igra?ke i dje?ja oprema, torbice, nakit i dodaci, licenciranje marki, darovi za ku?ne ljubimce, kreativni dizajn, oprema vrta i suveniri.

 

Poticaji koje nudi TAITRA

 1. Ako tvrtka ima godišnji prihod ve?i od 5 milijuna ameri?kih dolara, sufinancira se avionska karta China Airlinesa (jedna osoba iz jedne tvrtke) do maksimalne vrijednosti od 20.000 novih tajvanskih dolara – NTD (oko 4450 kuna)
 2. Ako godišnji prihod tvrtke prelazi 300.000 ameri?kih dolara, sufinancira se jedna soba s maksimalnim dopuštenjem od 12.000 novih tajvanskih dolara (oko 2670 kuna) – koristi se za smještaj do ?etiri no?i

 

青青精品视频国产-国语自产视频在线