Objavljeno: 26. 05. 2020. , A?urirano: 26. 05. 2020.

Innovation Norway i Europska poduzetni?ka mre?a organiziraju digitalni matchmaking Mogu?nosti odr?ivog oceanskog gospodarstva – Plavi rast i B2B poslovne razgovore,  9.- 10. lipnja 2020. godine.

Poslovni skup organizira se u okviru bilateralnih programa financijskih mehanizama Europskog gospodarskog podru?ja (EGP) i Norveške darovnice za razdoblje 2014.-2021., a namijenjen je tvrtkama koje imaju konkretnu projektnu ideju povezanu s razvojem ili primjenom inovativne tehnologije/ rješenja/ proizvoda u pomorskom sektoru i koje su zainteresirane za sudjelovanje na skupu u cilju pronala?enja norveškog partnera sa stru?nim znanjem ili tehnologijom za realizaciju projekta.

U okviru teme poslovnog skupa, prihvatljivi projekti su:

- razvoj i ulaganja u:
                pomorsku nadogradnju
                obalni i pomorski turizam
                resursi za kopanje morskog dna
                plava biotehnologija
- razvoj rješenja vezanih uz:
                pomorski prijevoz
                plavu energiju
- razvoj inovativnih rješenja/tehnologija unutar:
                ribarstva i akvakulture
                morskog legla i otpada
                opskrbe vodom, uklju?uju?i desalinizaciju

Registracija za sudjelovanje vrši se putem poveznice https://blue-growth-conference-and-matchmaking.b2match.io/, na kojoj je dostupan program doga?anja i koja ?e se redovito a?urirati sa svim relevantnim informacijama vezanim za odr?avanje skupa.

Prilikom registracije tra?it ?e se kratko predstavljanje projektne ideje i informacije o o?ekivanom norveškom partneru kojeg tra?ite za sudjelovanje u projektu na temelju kojih ?e se vršiti evaluacijski postupak. Uz navedeno, postavljen je okvirni limit od 15 tvrtki po zemlji te sugeriramo što raniju prijavu.

Skre?emo pozornost na to da konzultantske tvrtke, tvrtke koje sudjelovanjem ?ele plasirati/promovirati svoje proizvode i usluge na norveško tr?ište, klasteri, inkubatori, sveu?ilišta i udruge nisu prihvatljivi korisnici sredstava poslovnog programa financijskih mehanizama EGP i Norveške darovnice i nisu u mogu?nosti registrirati se za b2b poslovne razgovore predmetnog doga?anja.

Više informacija o programu programa Poslovni razvoj, inovacije i MSP u Hrvatskoj dostupno je na mre?noj stranici Innovation Norway te na mre?noj stranici www.eeagrants.hr.

Za sve dodatne informacije obratite se Diani Kova?, višoj stru?noj savjetnici (tel.: 01/4561 604, e-mail: dkovac@www.taikochao.com) ili Ivanu Škari?u, višem stru?nom savjetniku (tel.: 01/207-8038, e-mail: iskaric@www.taikochao.com).

                                                                           

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站