Vrijeme odr?avanja: 06.02.2020.

Objavljeno: 07. 02. 2020. , A?urirano: 07. 02. 2020.

Martina Posavac ?uri? i Miljenko Juratovac iz HGK – ?K Bjelovar posjetili su u Bjelovaru 6. velja?e tvrtku Mooz colors TC d.o.o., s ?ijim ih je radom upoznao voditelj projekata Damir Kudernovski.

Tvrtka je osnovana u studenome 2019. godine u Bjelovaru. Prodaje inovativne boje i lakove, od kojih ve?ina ima više namjena. Koriste se za sve podloge te za unutarnju i vanjsku primjenu. U izlo?benome salonu u Mihanovi?evoj ulici u Bjelovaru nude i visokokvalitetan alat za nanošenje mikrocementa, boja, lakova, emulzija i ostalih premaza i sredstava za završne radove u gra?evinarstvu. Tvrtka nudi i usluge stru?nog savjetovanja o ure?enju interijera i eksterijera te edukaciju o primjeni svojih materijala.

Mobilni je tim Kudernovskog upoznao s paletom usluga i pogodnosti za ?lanice Komore te mu predstavio Gospodarsku mre?u projekta Digitalna komora i mogu?nost besplatnog dobivanja oznaka kvalitete HGK, za što je on pokazao zanimanje.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站