Vrijeme odr?avanja: 28.07.2019.

Veliki turisti?ki i izvozni potencijal najpoznatije slavonske delicije

Objavljeno: 01. 07. 2019. , A?urirano: 01. 07. 2019.

Na najstarijoj manifestaciji koja promi?e najpoznatiji slavonski gastronomski specijalitet, po?eškoj Kulenijadi, titulu šampiona ju?er je osvojio kulen Jure Poli?a Strini?a iz Po?ege. Na ovogodišnjem 39. izdanju, doga?anje je okupilo 52 proizvo?a?a kulena iz Po?eško-slavonske, Brodsko-posavske, Osje?ko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Sisa?ko-moslava?ke ?upanije te iz Vojvodine. Dodjela je odr?ana u restoranu Zlatni lug, pod pokroviteljstvom Grada Po?ege, uz partnerstvo HGK te u organizaciji Turisti?ke zajednice Grada Po?ege u Po?egi.

„Više od 30 posto turista u Hrvatsku dolazi radi u?ivanja u gastronomiji. Tu Slavonija treba tra?iti svoju šansu, a kulen treba biti okosnica njezine gastronomske ponude. Uz plasman u turizmu, kulen zbog specifi?nih senzorskih i nutritivnih svojstava, tradicionalne tehnologije proizvodnje, ali i ?injenice da je zašti?en na razini EU, ima i veliki izvozni potencijal. Za to je nu?no ulagati u nove proizvodne kapacitete, ali i u svinjogojstvo jer s milijun tovljenika prošle godine nismo pokrili ni tre?inu vlastitih potreba,“ rekao je potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam Dragan Kova?evi?, ?estitaju?i pobjednicima na trudu i znanju ulo?enom u ovaj vrhunski proizvod.

Ferdinand Troha, zamjenik gradona?elnika, je ispred ocjenjiva?kog povjerenstva naglasio da je ova godina prema zaprimljenim uzorcima iznimno dobra te da nema nezadovoljavaju?ih primjeraka i ?ak 11 zlata, 25 srebra i 16 bronci.

Priznanje i nov?anu nagradu od 3.000,00 kuna šampionu je uru?io gradona?elnik Po?ege Darko Puljaši?: „Iznimno mi je drago vidjeti da je 39. po?eška Kulenijada na jednom mjestu okupila sve slavonske ?upanije. Proizvodite najcjenjeniji i najpoznatiji simbol Slavonije, našu autohtonu deliciju kojom se trebamo ponositi pred cijelim svijetom. U njega ula?ete svoje znanje, iskustvo i novac - to treba znati cijeniti, ali i naplatiti. Grad Po?ega podupire našu Kulenijadu, najstariju takvu manifestaciju u Lijepoj Našoj i nastavit ?emo i dalje raditi na njezinom razvoju i popularizaciji jer Slavonija ima najbolju hranu u Hrvatskoj, a i šire. Kulen je najbolji proizvod kojeg je Slavonac proizveo. Ponosimo se time."

Direktorica TU Turisti?ke zajednice Grada Po?ege Silvija Podoljak naglasila je: „Po?ega ve? 39 godina njeguje ovu tradiciju na?ina proizvodnje autohtonog slavonskog suhomesnatog proizvoda. U gastronomskom i turisti?kom smislu ova je manifestacija prepoznatljiva baš za naš kraj. Ponosni smo što ovaj proizvod promoviramo i kroz nastavak manifestacije, drugi dan, u šetališnoj zoni kroz Okuse kulena i vina gdje se predstavljaju svi sudionici natjecanja. Kroz godine odr?avanja Kulenijade primijetili smo da su kulenari iz 'hobista' prerasli u proizvo?a?e s ozbiljnom koli?inom i kvalitetom proizvoda što nam potvr?uje i sve ve?a potra?nja na tr?ištu, a to je i najva?niji smisao manifestacije. Svake godine nastojimo kulenarima dati i nove edukacije iz marketinga, na?ina proizvodnje, povla?enja sredstava iz Europske unije, a time i oni rastu i razvijaju se. Kulen pripada u one lokalne  proizvode koje svi gosti koji dolaze u Slavoniju moraju kušati."

Danas ?e delicije biti predstavljene posjetiteljima u šetališnoj zoni na "Okusima kulena i vina" uz KUD Po?eška dolina, TS De Gotho te Krauthaker Schiller vina.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站