Vrijeme odr?avanja: 04.02.2020.

Objavljeno: 04. 02. 2020. , A?urirano: 05. 02. 2020.

Krapinsko-zagorska ?upanija potpisala je 4. velja?e sa ?upanijskom komorom Krapina 150 tisu?a kuna vrijedan ugovor o sufinanciranju promocije poduzetnika s podru?ja ?upanije u 2020. godini.

Ugovor su potpisali krapinsko-zagorski ?upan ?eljko Kolar i predsjednik HGK – ?K Krapina Josip Grilec. Sredstva su osigurana u prora?unu Krapinsko-zagorske ?upanije, a bit ?e korištena za promociju i sudjelovanje gospodarstvenika na razli?itim doga?anjima u zemlji i inozemstvu.

"?upanija nastavlja i ove godine s dobrom mjerom sufinanciranja promocije gospodarstva putem ?upanijske gospodarske komore, koja tako?er svojim sredstvima poti?e poduzetnike da sudjeluju na sajmovima. Prije svega, poti?emo sve one koji nemaju dovoljno vlastitih sredstava ili one koji su neodlu?ni", rekao je Grilec.

?upan ?eljko Kolar pohvalio je dobru suradnju s komorom te dodao: "Prošla je godina bila rekordna po ukupnom prihodu i dobiti i imamo ono što ima rijetko tko u Hrvatskoj – kontinuirani rast gospodarstva od druge polovine 2013. godine. Nakon Zagreba?ke ?upanije, na našem se podru?ju otvorilo najviše radnih mjesta na 100 tisu?a stanovnika – od 2014. do danas otvoreno je 5019 novih radnih mjesta".

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站