Objavljeno: 25. 02. 2020. , A?urirano: 01. 06. 2020.

Zbog širenja koronavirusa u Hrvatskoj i susjednim zemljama te mogu?im utjecajima novonastale situacije na doma?e gospodarstvo, Hrvatska gospodarska komora pokrenula je stranicu na kojoj mo?ete doznati najnovije preporuke i upute za gospodarstvenike u vezi sa zarazom koronavirusom. 

Odlukom Sto?era CZ ponovno je omogu?eno slobodno kretanje teritorijem RH bez korištenja e-Propusnice od 11. svibnja 2020. Više saznajte OVDJE.

Svi kojima je grani?na policija izrekla mjeru samoizolacije, bit ?e izbrisani iz sustava.

Sve kojima ?e biti ukinuta mjera samoizolacije uputiti da mjere temperaturu i smanje kontakte samo na nu?ne do isteka 14 dana.

Tako?er, olakšan je prelazak grani?nih prijelaza RH te se odsad hrvatskim dr?avljanima omogu?uje ulazak u Hrvatsku odnosno odlazak u inozemstvo uz pridr?avanje op?ih i posebnih preporuka HZJZ-a.

Naj?eš?a pitanja o uvjetima ulaska u Republiku Hrvatsku pogledajte ovdje.

Dodatno, kada postoje poslovni razlozi ili gospodarski interesi, ulazak u RH omogu?uje se i stranim dr?avljanima. VIŠE…

Zbog daljnjeg razvoja povoljne epidemiološke situacije Sto?er civilne zaštite Republike Hrvatske nastavio je s ubla?avanjem mjera pa se od 27. svibnja mijenja odluka o nu?nim mjerama ograni?avanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslu?nih djelatnosti i odr?avanja sportskih i kulturnih doga?anja prema kojoj se:

  • ukida zabrana javnih doga?anja i okupljanja s više od 40 ljudi te ?e se od danas broj ljudi koji mogu biti prisutni na pojedinim javnim doga?anjima i okupljanjima odre?ivati  preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, zajedno s ostalim protuepidemijskim mjerama
  • sportska natjecanja mo?i ?e se odr?avati bez prisustva gledatelja, od 30. svibnja na otvorenom i od 13. lipnja u zatvorenim objektima

Od 13. svibnja sva vje?bališta i teretane mogu raditi, a bazeni mogu po?eti s radom 18. svibnja. VIŠE…

Preporuke i upute za rad ugostiteljskih objekata saznajte OVDJE.

Donesene su i Preporuke za rad turisti?kih agencija, a objavljena je i nova verzija Preporuka za sprje?avanje infekcije u trgovinama. Uz to, 14. svibnja objavljene su i preporuke za rad bazena i vodenih parkova te za kupanje u moru, rijekama i jezerima tijekom epidemije COVID-19.

Dopušten rad nacionalnih parkova i parkova prirode, a od 13. svibnja dopušten je i rad teretana te drugih zatvorenih vje?bališta.

Tko mo?e raditi i pod kojim uvjetima, saznajte OVDJE.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je niz preporuka za gospodarske subjekte koji na temelju odluke Vlade mogu zapo?eti s radom u sklopu mjera za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19.

Saznajte više OVDJE.

Ukinuti su konvoji za kamione koji ulaze u Hrvatsku, voza?i ?e na granici dobiti obavijest da smiju voziti samo autocestama i zaustavljati se samo na to?no odre?enim mjestima, a trajektna linija iz Zadra za Anconu, koja je obustavljena zbog epidemije koronavirusa, ponovno prometuje od 26. travnja dva puta tjedno.

Do 18. svibnja Sto?er CZ pruduljio je sljede?e odluke:

 

Sto?er civilne zaštite 4. svibnja 2020. donio je Odluku o korištenju dje?jih igrališta i otvorenih sportskih igrališta te na?inu bavljenja rekreativnim sportom na otvorenom.

KONTAKTI ?UPANIJSKIH STO?ERA

Kontaktne informacije ?upanijskih sto?era civilne zaštite

MJERE ZA POMO? - pogledajte koje su mjere dostupne za pomo? gospodarstvu

PRELAZAK GRANICE - informacije o prekograni?nom kretanju roba i ljudi

TRANSPORT - na ovoj stranici prona?ite sve informacije bitne za prijevozni?ku djelatnost

POLJOPRIVREDA - najva?nije informacije za poljoprivrednike

OBUSTAVA RADA I ZABRANE KRETANJA - informacije o mjerama zabrane

PRIOP?ENJA STO?ERA CIVILNE ZAŠTITE 

Pogledajte ostala priop?enja

OSTALE INFORMACIJE ZA PODUZETNIKE – na ovom mjestu prona?i ?ete razne informacije o uvjetima poslovanja u vrijeme koronavirusa, od rokova objave financijskih izvješ?a do na?ina odr?avanja pogreba.

?elite li nam poslati primjedbu u vezi s poteško?ama u poslovanju zbog bolesti COVID-19, pošaljite nam je obrascem u nastavku.

Od Nacionalnog sto?era civilne zaštite RH zatra?it ?emo odgovor te vam ga dostaviti u najkra?em mogu?em roku, a odgovore za koje procijenimo da bi mogli biti zanimljivi ve?em broju poduzetnika, objavit ?emo na ovim stranicama poštuju?i anonimnost tvrtki i osoba koje su postavile pitanje.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站