Kontaktne informacije ?upanijskih sto?era civilne zaštite


Objavljeno: 17. 03. 2020. , A?urirano: 12. 05. 2020.

Grad Zagreb
E-mail: stozerCZGZ@zagreb.hr
Ured za upravljanje u hitnim situacijama
Pavle Kalini?
Tel: 01 658 5141
E- mail: uhs@zagreb.hr
Gradske ?etvrti Sto?era Civilne zaštite Grada Zagreba 

Zagreba?ka ?upanija
Branko Her?ek
Email: b.hercek@zagrebacka-zupanija.hr
Damir Pil?ik ( MUP )
E-mail: zagreb112@civilna-zastita.hr
Gradski i op?inski sto?eri civilne zaštite Zagreba?ke ?upanije

Splitsko-dalmatinska ?upanija
Franetovi? Mate
Telefon 021 400 141
Telefon 021 400 142
Email mate.franetovic@dalmacija.hr
Email stozercz@dalmacija.hr
Gradski i op?inski sto?eri civilne zaštite Splitsko-dalmatinske ?upanije

Krapinsko-zagorska ?upanija
An?elko Ferek - Jambrek, na?elnik
Email: aferek©kzz.hr 
?upanijski centar
(049) 112
(049) 327 704
Email: krapina112@civilna-zastita.hr 
Gradski i op?inski sto?eri civilne zaštite Krapinsko-zagorske ?upanije

Sisa?ko-moslava?ka ?upanija
Na?elnik sto?era Roman Rosavec
E-mail: roman.rosavec@smz.hr
Telefon: (044) 112
Kontakt osoba: Stjepan Miheli?nik
Telefon: 044 510 069
E-mail: stjepan.mihelicnik@smz.hr
Zamjenik na?elnika sto?era Mijo Brle?i?
E-mail: mijo.brlecic@sk.t-com.hr
Zamjenik na?elnika sto?era ?eljko Prpi?
E-mail: zprpic@mup.hr
Gradski i op?inski sto?eri civilne zaštite Sisa?ko-moslava?ke ?upanije

Karlova?ka ?upanija
Josip Ribar
Telefon: 098 928 3530
Email stozer.czkz@kazup.hr
Brojevi Sto?era CZ gradova Karlova?ke ?upanije su sljede?i:
Karlovac: 099 265 5637
Duga Resa: 091 4793 182
Ozalj: 098 230 266 i 095 9007 424
Ogulin: 098 828 781
Slunj: 098 365 560 i 091 4793 200
Gradski i op?inski sto?eri civilne zaštite Karlova?ke ?upanije

Vara?dinska ?upanija
Na?elnik sto?era Robert Vugrin
Tel: 042 390 503
Fax: 042 390 578
E-mail: robert.vugrin@vzz.hr 
Gradski i op?inski sto?eri civilne zaštite Vara?dinske ?upanije

Koprivni?ko-kri?eva?ka ?upanija
Nem?i?eva 5/1, Koprivnica
E-mail: upiti.korona@kckzz.hr
Na?elnik sto?era Ratimir Ljibi?
Telefon: 048/658-204
Fax: 048/658-205
E-mail: ratimir.ljubic@kckzz.hr
Zamjenica na?elnika Sto?era: Melita Ivan?i?
Tel: 048 658-120
Fax: 048 622-584
E-mail: melita.ivancic@kckzz.hr
Gradski i op?inski sto?eri civilne zaštite Koprivni?ko-kri?eva?ke ?upanije


Bjelovarsko-bilogorska ?upanija
Dalibor Jurina
Tel:043/221 934
E-mail: bjelovar112@civilna-zastita.hr 
Gradski i op?inski sto?eri civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske ?upanije

Primorsko-goranska ?upanija
Adami?eva 10, Rijeka
Telefon +385 51 351 600
Telefax +385 51 212 948
Email info@pgz.hr
Gradski i op?inski sto?eri civilne zaštite Primorsko-goranske ?upanije

Li?ko-senjska ?upanija
Na?elnik sto?era Vice Neki?
Tel: 053/588-218
E-mail: kabinet.zupana@licko-senjska.hr
Email: stozer.cz@licko-senjska.hr
Gradski i op?inski sto?eri civilne zaštite Li?ko-senjske ?upanije

Viroviti?ko-podravska ?upanija
Marijo Klement, na?elnik
Mobitel 098 983 4995
Telefon (033) 112
Email marijo.klement@vpz.hr
Gradski i op?inski sto?eri civilne zaštite Viroviti?ko-podravske ?upanije

Po?eško – slavonska ?upanija
na?elnik Vedran Neferovi?
Telefon 034/290-209
mob  +38598362923
email uredzupana@pszupanija.hr 
Zamjenik na?elnika ?eljko Jakopovi?
mob:0993625097
Glavni epidemijolog dr. Ante Vitalija
mob:0989829204
Email: pozega112@mup.hr 
Gradski i op?inski sto?er civilne zaštite Po?eško-slavonske ?upanije

Brodsko-posavska ?upanija
Stjepan Bošnjakovi?, na?elnik
Telefon 035 112
Email civilna.zastita@bpz.hr
Gradski i op?inski sto?eri civilne zaštite Brodsko-posavske ?upanije

Zadarska ?upanija
Telefon 023 350-409 
Mail: stozercz@zadarska-zupanija.hr 
Gradski i op?inski sto?eri civilne zaštite Zadarske ?upanije

Osje?ko-baranjska ?upanija
Goran Ivanovi?, na?elnik
Tel: (031) 221-508
E-mail: goran.ivanovic@obz.hr 
Gradski i op?inski sto?eri civilne zaštite Osje?ko-baranjske ?upanije

Šibensko-kninska ?upanija
Telefon  (022) 112
Email: stozer.civilne.zastite@skz.hr
Gradski i op?inski sto?eri civilne zaštite Šibensko-kninske ?upanije

Vukovarsko-srijemska ?upanija
Zdravko Keli?, na?elnik
Telefon:  (032)112
E-mail: cz.vusz@vusz.hr 
Gradski i op?inski sto?eri civilne zaštite Vukovarsko-srijemske ?upanije

Istarska ?upanija
Denis Stipanov, voditelj Slu?be civilne zaštite
Flanati?ka 29, Pula
fax 052/352-104
E-mail denis.stipanov@vziz.hr
E-mail: stozercz@istra-istria.hr

Gradski i op?inski sto?eri civilne zaštite Istarske ?upanije

Dubrova?ko-neretvanska ?upanija
Joško Cebalo, na?elnik
kontakt: Mato Tomljanovi? 
Telefon 020 331 355
Email stozer@dnz.hr 
Gradski i op?inski sto?eri civilne zaštite Dubrova?ko-neretvanske ?upanije

Me?imurska ?upanija
Alan Resman
Mobitel 099 529 8777
Email alan.resman@medjimurska-zupanija.hr
Gradski i op?inski sto?eri civilne zaštite Me?imurske ?upanije

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站