Objavljeno: 03. 09. 2019. , A?urirano: 09. 09. 2019.

Konferencija društava za uzajamno osiguranje CEE zemlje – nova prilika za rast? (eng. Mutual insurance conference: CEE countries – new market boost?) koju organizira Ekonomski fakultet Sveu?ilišta u Zagrebu uz partnerstvo Hrvatske gospodarske komore (HGK) odr?at ?e se 19. rujna na Ekonomskom fakultetu Sveu?ilišta u Zagrebu. Ta ?e me?unarodna konferencija okupiti brojne stru?njake iz zemalja srednje i isto?ne Europe te inozemne ugledne govornike. Cilj je na konferenciji raspraviti o razvojnim perspektivama društava za uzajamno osiguranje u zemljama srednje i isto?ne Europe te njihovom suvremenom poslovnom okru?ju. Društva za uzajamno osiguranje jedan su od oblika pru?atelja osiguranja koji na razvijenim osiguravateljnim tr?ištima zauzima oko 25 posto tr?išta. U zemljama srednje i isto?ne Europe ona su podrazvijena ili nisu u potpunosti razvijena, što je uostalom i primjer Republike Hrvatske.

Uz dioni?ka društva za osiguranje, postojanje društava za uzajamno osiguranje pridonijelo bi ni?im premijama osiguranja, specijalizaciji, razvoju lokalne zajednice te ve?oj konkurenciji i financijskoj stabilnosti. Za razvoj uzajamnih osiguravatelja pogodne su šire skupine potroša?a koje povezuje neka zajedni?ka karakteristika/interes poput teritorijalne pripadnosti, pripadnosti ve?em sindikatu ili poslodavcu do potrebe za odre?enom vrstom osiguranja.

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno. Broj mjesta je ograni?en, a sve informacije o konferenciji i prijava dostupni su na https://mutualsnetwork.com/. Konferenciju su podr?ali brojni me?unarodni i doma?i partneri.

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站