Vrijeme odr?avanja: 19.02.2020. - 20.02.2020.

Objavljeno: 17. 02. 2020. , A?urirano: 17. 02. 2020.

Turisti?ka zajednica Grada Po?ege u suradnji s HGK – ?upanijskom komorom Po?ega, Ministarstvom turizma RH, te Hrvatskom turisti?kom zajednicom organizira 19. i 20. velja?e konferenciju Dani kvalitete u turizmu u destinaciji Zlatna Slavonija. Konferencija je osmišljena kao putokaz brendiranja kvalitete u turizmu, odgovornog i odr?ivog turizma u Po?eško-slavonskoj ?upaniji, a odr?at ?e se u ?K Po?ega, na adresi Vukovarska ulica 6.

Projekt IQM Destinacija Zlatna Slavonija u kojem sudjeluju gradovi Po?ega, Pakrac, Pleternica, Lipik, Kutjevo, Op?ina Velika i sve turisti?ke zajednice u Po?eško-slavonskoj ?upaniji obuhva?a 99 subjekata u prvoj fazi provedbe. Financiraju ga Hrvatska turisti?ka zajednica i Ministarstvo turizma, a na konferenciji ?e se dodjeliti certifikati te ?e se za sve sudionike projekta odr?ati dvodnevna edukacija Dani kvalitete u turizmu u destinaciji Zlatna Slavonija.

Konferencija zapo?inje u 10 sati, a sudjelovat ?e Silvija Podoljak, direktorica TZ Po?ega, ?ur?ica Šimi?i? (Fell IQM) koja ?e predstaviti rezultate projekta, Anamarija Cicarelli iz tvrtke Interligo d.o.o. koja ?e predstaviti Izazove i uspjeh privatnog smještaja u Zlatnoj Slavoniji, zatim Pero Mati? iz tvrtke Dokumentalist Dubrovnik koji ?e govoriti o Financijama i ulaganju u turizam Zlatne Slavonije. Anamarija Pa?in Morovi? iz Beauty bar j.d.o.o. upoznat ?e sudionike s aromaterapijom u Zlatnoj Slavoniji, dok ?e Izidora Markovi? Vukadin iz Instituta za turizam govoriti o mjerenju indikatora odr?ivog razvoja.

Drugog dana konferencije ?ur?ica Šimi?i? (Feel IQM) govorit ?e o novim turisti?kim proizvodima za Zlatnu Slavoniju, a Vedran Pra?en iz Smartinga upoznat ?e sudionike s prakti?nim savjetima u digitalnom marketingu. Anamarija Cicarelli malim ?e iznajmljiva?ima ponuditi prakti?ne savjete te ?e na kraju biti predstavljeni planovi za nastavak projekta u 2020. godini. Konferenciju ?e diskusijom zaklju?iti direktorica turisti?kog ureda Turisti?ke zajednice Grada Po?ege.

 

免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站