Strukovna skupina poslovanja nekretninama Komore Zagreb osnovana je 20. svibnja 2015. godine, a okuplja tvrtke iz nekretninskog sektora s podru?ja Grada Zagreba i Zagreba?ke ?upanije. Svoj rad temelji na suradnji s krovnim Udru?enjem poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i njegovim Vije?em kao predstavni?kim tijelom u koje ulazi i vodstvo Strukovne skupine poslovanja nekretninama Komore Zagreb. Osnivanje ove Strukovne skupine inicirale su same tvrtke koje se bave prometom nekretninama i koje su ocijenile da postoje zajedni?ka pitanja i zajedni?ki interesi, uz mogu? bolji pristup njihovom rješavanju kroz strukovnu povezanost. U središte aktivnosti stavljena je kampanja ja?anja imid?a struke; bolja komunikacija me?u agencijama; kontinuirano poslovno usavršavanje agenata koji se bave posredovanjem u prometu nekretninama, pri ?emu uvjet treba biti polo?en stru?ni ispit; predlaganje rješenja u interesu za struku kroz prate?u zakonsku regulativu; suradnja s resornim institucijama lokalne i regionalne samouprave kroz inicijative u pogledu profesionalizma struke, primjerice, br?eg pristupa gruntovnicama itd.. Program rada nadogra?ivat ?e se sukladno aktualnim kretanjima u toj djelatnosti, uo?enim problemima i interesima struke.

  • Predsjednica: Lana Mihaljinac Kne?evi?, Predsjednica Zagreb West d.o.o.
  • Dopredsjednica: Lada Košuta Vuki?, PBZ - nekretnine d.o.o. 
  • Dopredsjednici: Tomislav Greguri?, Renova nekretnine d.o.o., Filip Vukeli?, Bonus nekretnine d.o.o. i Davor Drvar, Arhitektura Drvar d.o.o.
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站