Strukovna skupina cestovnog teretnog prometa Komore Zagreb osnovana je 2. travnja 2004. godine, a djeluje kao dio Udru?enja cestovnog prometa Hrvatske gospodarske komore. Strukovna skupina cestovnog teretnog prometa Komore Zagreb okuplja prijevoznike iz tog sektora na podru?ju Grada Zagreba i Zagreba?ke ?upanije. Naglasak u radu stavila je na daljnji razvitak te djelatnosti, posebice njezino reguliranje kroz prate?e zakone: Zakon o cestovnom prometu i Zakon o sigurnosti u prometu. U pogledu toga, Strukovna skupina cestovnog teretnog prometa, putem resornog Udru?enja pri HGK-u, a temeljem iskustava iz gospodarske prakse, ?eli utjecati na donošenje zakonske regulative, daju?i primjedbe i prijedloge resornom ministarstvu u fazi izrade prate?ih zakona.Osnovne zada?e te strukovne skupine koje proizlaze iz programa njezinog rada su: unaprje?enje kvalitete ukupnog voznog parka; daljnje prilago?avanje obrazovnog sustava potrebama prijevozni?kog sektora; reguliranje licenciranja novih prijevoznika; rješavanje pitanja nelojalne konkurencije; uskla?ivanje poslovanja s Kodeksom, te druge zada?e temeljene na aktualnoj problematici struke. 

  •  Predsjednik: Anton Kolak, Koltrans d.o.o. 
  •  Zamjenik predsjednika: Darko Vukadinovi?, La log d.o.o.
免费可以看黄的视频-黄片视频-A片视频网站